Radna grupa – današnji sastanak!

Danas je održan novi sastanak Radne grupe za rešavanje CHF problema.

Zaključak sa današnjeg sastanka je sledeći:

  1. Radna grupa nema ingerencije da bankama nametne bilo šta, već će sva potencijalna rešenja biti doneta u formi zaključka koji će bankama biti ponuđen na primenu. Nakon toga, banke će u pojedinačnim pregovorima sa klijentima, donositi odluke šta je za njih prihvatljivo a šta nije.
  2. U ovom trenutku figurira model zaključka po kom bi banke ponudile korisnicima uslovni otpis dela glavnice u preostalim godinama otplate. Zauzvrat bi klijenti morali da izmiruju redovno svoje obaveze, makar u određenom procentu svoje mesečne obaveze. Ovaj model i nije toliko loš, koliko je neobavezujuć za banke, pa bi bilo kakav pozitivan efekat lako mogao da izostane.
  3. Ovaj predlog su iznele neke banke, dok postoje i one koje se protive bilo kakvom mešanju države u ugovorni odnos banke i klijenta.
  4. Banke traže od države da izvrši dokapitalizaciju NKOSK jer procenjuju da NKOSK raspolaže ograničenim sredstvima koja se mogu koristiti u slučaju povećanog broja nenaplativih kredita. To znači da banke žele da im država direktno pomogne da ove kredite naplaćuju na način kako to sada rade, uz postojeće kurseve, uvećane glavnice itd.
  5. Banke pružaju otpor sistemskom rešenju, kakvo je doneto u Crnoj Gori ili Hrvatskoj, već insistiraju na kategorijama, po stepenu ugroženosti. Nekoliko kriterijuma je u opticaju, ali ni to svakako nema uticaja jer ovi zaključci nisu obavezujući, već ih banka može primenjivati onako kako hoće, ili neće.

Prenet je naš poznati stav, sistemsko rešenje za sve, ništa na pola i neobavezujuće. Obavićemo svoju ulogu predstavnika građana u Radnoj grupi kako bi smo do kraja preneli naše stavove, ali ako ovi razgovori ne urode plodom, a sve ide ka tome da neće, nastavljamo sa našim planiranim aktivnostima.

Do kraja dana, vest o najnovijoj presudi dobijenoj po pitanju valutne klauzule u CHF.