NBS i dalje u službi banaka!

Povodom izjave guvernera NBS i Saopštenja koje je NBS izdala povodom presude koja je doneta u korist dužnika CHF kredita, a kojom se ukida kompletan član ugovora o kreditu kojim je ugovorena visina kamatne stope, ukazujemo na sledeće činjenice:

UBK Efektiva objavljuje i komentariše stavove sudskih organa koji su jasno i precizno navedeni u presudama koje dobijamo i ne bavi se nagađanjima, već kroz jasne matematičke primere ilustrujemo konkretan efekat potencijalnog pravnosnažnog ishoda spora. Dakle, ako sud ukine kamatu, ne preostaje ništa drugo do čisto plaćanje glavnice kredita.

„Banka ne može kumulativno da koristi dve ili više zaštitnih vrednosti za očuvanje vrednosti kapitala“ je stav sudske prakse koji je morao biti poznat NBS od ranije, pošto takve presude postoje godinama unazad. (Presuda od 2004-04-26 Broj: Pž.5265/04 u kojoj se između ostalog kaže: Banka ima pravo na zaštitnu klauzulu radi očuvanja vrednosti kapitala samo dok nije povređeno načelo jednakih vrednosti uzajamnih davanja iz člana 15. ZOO). Da li je ovo pravo povređeno u CHF kreditima u kojima je korisnik podigao 50.000 evra, do sada platio 20.000 evra a banci trenutno duguje još 70.000 evra (bez kamate), neka odgovor pruži NBS…

Drugo, NBS se i nakon sudskih odluka stavlja na raspolaganja banakama i pokušava na sve načine da amortizuje efekte onoga što bi klijenti mogli da ostvare sudskim putem, a čto je svakako daleko više od onoga što NBS nudi u svojim famoznim modelima za rešenje CHF kredita. Da ima malo volje, sluha a možda i pameti, NBS bi pogledala preko granice i videla da zemlje u okruženju uveliko rešavaju problem CHF kredita na isti onaj način koji smo mi NBS-u predložili još pre nekoliko godina.

NBS je dokazani PR menadžer poslovnih banaka u Srbiji, jer konstantno izdaje saopštenja u odbranu banaka, čak i pre nego što same banke to urade, ili to uradi Udruženje banaka. Koji je interes NBS i zašto se to radi na tako providan način, nije nam poznato, ali je jasno vidljivo.

Pojašnjenje iz oblasti prava. Ništavost jednog dela ugovora o kreditu sa sobom može da povuče i ništavost celog ugovora i upravo je to ono što mi želimo kao krajnji cilj sudskih postupaka. S druge strane, ništavost dela ugovora ne mora značiti i ništavost celog ugovora, već ugovor u tom slučaju opstaje bez poništene odredbe. Ako dođe do poništenja celog ugovora, svaka strana vraća onoj drugoj ono što je od nje primila. To znači da klijent banci mora da vrati iznos kredita koji je dobio u dinarima, kako se i kaže u Saopštenju NBS, u kom je prećutano da tada i banka mora da vrati sve uplate, prvozije, kamate, zatezne kamate i druge izmišljenje troškove, koje je naplatila od klijenta. Prosta matematika kaže da je u dobrom slučaju klijent tada „na nuli“ sa bankom, ili mora doplatiti deset puta manji iznos od onog koji banka potražuje po planu otplate kredita, a stan zadržava. Kako to onda klijenta dovodi u nepovoljan položaj, kako se kaže u Saopštenju NBS?

NBS se poziva na presude „sudova pojedinih zemalja u okruženju“ po pitanju neodredivosti ugovorene kamatne stope, ali kao da „zaboravlja“ da takvih pravnosnažnih presuda ima i u Srbiji. Dakle, opet se klijentima na indirektan način sugeriše da se takve stvari dešavaju tamo negde, ali ne i kod nas, što apsolutno nije tačno i u NBS to dobro znaju.

UBK Efektiva poziva NBS da prestane da obmanjuje građane i uradi napokon nešto konkretno po pitanju CHF kredita. Mesecima unazad se sugeriše da je konverzija u evro najisplatljivija klijentima, iako je franak oslabio, te je onima koji su konverziju uradili opet naneo određenu novčanu štetu. Pozivamo NBS da trajno reši problem CHF kredita po ugledu na zemlje iz okruženja. Samo tada tužbi više neće biti. Do tog trenutka, Sud je očigledno jedini izlaz iz ropstva CHF kredita. Na Sud klijente ne upućuje Efektiva, već upravo zaštitnički odnos koji NBS gaji prema bankama.