BOMBA: Spas za CHF dužnike i u Srbiji!

Da li je nova presuda koju smo dobili nedavno zapravo novi model spasa za CHF dužnike? Hoće li NBS napokon stati na stranu korisnika kredita i po ubrzanom postupku rešiti ovaj veliki problem, možda i na ovaj način?

Pisali smo o presudi koju smo dobili za poništenje čitavog ugovora o CHF kreditu. Na prvom stepenu Sud je u potpunosti poništio ugovor, ali je Apelacioni sud presudu ukinuo i vratio na ponovno suđenje. Ipak, obrazloženje za ukidanje ove presude nam je išlo na ruku. Apelacioni sud je upozorio prvostepeni da obrati pažnju na činjenicu da je ugovaranje valutne klauzule i promenljive kamatne tope NEZAKONITO. Pisali smo i o ranijim stavovima sudske prakse koja ne dozvoljava da banka ugovara dva ili više zaštitnih mehanizama radi očuvanja vrednosti pozajamljenog novca. Jedan način je indeksiranje kredita u stranoj valuti (EUR ili CHF), dok drugi način predstavlja ugovaranje promenljive kamate koja u sebi sadrži referentnu vrednost koja sama po sebi predstavlja indeks očuvanja vrednosti novca (Euribor ili Libor).

Dakle, nakon ponovoljenog postupka Sud je doneo sledeću presudu: PONIŠTAVA SE KOMPLETAN ČLAN UGOVORA U KOM JE SADRŽANA ODREDBA O KAMATI!

To znači da je prvostepeni sud prihvatio obrazloženje Apelacionog suda i poništio je jedan od zaštitnih elemenata, kamatnu stopu, što znači da će se ovaj kredit ubuduće, ako presuda postane pravnosnažna (a što ne bi kada je prvi stepen poslušao Apelaciju), plaćati bez kamate, samo glavnica. Drugo, ako kamate nije bilo od početka to znači da će sve dosadašnje uplate koje su otišle na kamatu, morati da se preraspodele na glavnicu, pa će samim tim sadašnji dug, izražen u CHF biti znatno manji, čime se mesečna obaveza značajno smanjuje.

Primer: Korisnik je polovinom 2008. podigao 70.000 chf na 30 godina sa kamatom od 4% i mesečnom ratom od 335 chf. Sada računamo samo u CHF, a svako za sebe neka konvertuje u dinare i evre da vidi pogodnosti na svom slučaju.

Nakon 7 godina redovne otplate (86 plaćenih rata) korisnik banci sada duguje 60.000 chf, a platio je ukupno 18.700 chf kamate i 10.000 chf glavnice. Dakle, pod uslovom da se kamata nije menjala (banke su uglavnom povećavale kamatu), mesečni anuitet je ostao isti, 335 chf.

Ako se ova presuda primeni na ovaj slučaj, sva plaćena kamata se odbija od glavnice, pa klijent sada duguje 41.300 chf. Kada se taj ostatak podeli na preostali broj rata od 274 rate, dobija se mesečni anuitet od 150 chf, ili 180 chf manje svakog meseca!

Da li je to prihvatljivo rešenje za banke i korisnike? Većina će se zapitati gde je tu zarada banke? Sud smatra da banka dovoljno zarađuje na valutnoj klauzuli, u situaciji kada je franak 2008 bio oko 50 dinara, trenutno je oko 110 din, a išao je i do 120, u nekim bankama i 130 din.

Na žalost, situacija je takva da mnogi nemaju novca da plate velike sudske takse radi pokretanja ovih sporova, ili nemaju dovoljno vremena da sačekaju ishod. Vreme je da pokažemo odlučnost i delujemo zajedno i ozbiljno! Novi protest zakazujemo za 19. septembar! Sa tog protesta ne idemo dok nam nadležni ne ponude valjano rešenje. Da li će to biti neki od modela primenjenih u Crnoj Gori, Poljskoj ili Mađarskoj, ili će to biti rešenje do kog je Sud došao, a kom smo se potajno nadali pritiskajući tužbama za poništenje ugovora, ostavljamo nadležnima da odluče, u dogovoru sa nama, naravno. Ovo samo potvrđuje da rešenje postoji ali da NBS ne želi da naškodi bankama, a sve na štetu svojih građana.

Ovih dana krećemo u kampanju pripreme za ovaj protest. Planiramo da ispred NBS i Vlade RS postavimo šatore uz stalna dežurstva, a u planu su i konkretniji potezi radi privlačenja pažnje javnosti. Pre toga ćemo pokrenuti skupljanje potpisa o čemu ćemo obavestiti naše kordinatore u svim većim gradovima u Srbiji.

Spremite se za odlučujući korak u trajnom rešenju ovog problema. Svi na protest! ZAJEDNO SMO JAČI!