Nema više dranja na kamatama!

Još jedna presuda, ovog puta protiv Pireus banke zbog obračuna i naplate nezakonite zatezne kamate na kreditu preduzetnika. 

Banke više ne smeju da ugovaraju zateznu kamata. U slučaju da to rade, klijenti bez puno muke mogu da ih dobiju na sudu.

Trgovinski sud u Beogradu doneo je prvostepenu presudu po kojoj ukida odredba ugovora a na osnovu kojih je banka nezakonito obračunavala, ali i naplaćivala zateznu kamatu. Preduzetnik J. G. iz Valjeva uzeo je dva kredita kod banke sa deviznom klauzulom. Novac je upotrebio za kupovinu opreme. Ubrzo je zapao u finansijske teškoće i počeo da kasni sa otplatom. A s kašnjenjem počeo je i obračun zatezne kamate, ne po zakonu već po onoj stopi koju je odredila banka, a koja je 2,5 odsto veća od redovne kamate na kreditu.

Tako je stajalo u ugovoru koji je on potpisao. Po jednom kreditu kamata je iznosila 10,8 odsto, a u drugom devet odsto i tako se i došlo do zatezne od 13,3, odsto 11,5 odsto. Po zakonu, ona je trenutno 8,25 odsto.

– Kada je klijent shvatio da mu se dug za kredit brzo uvećava zbog primene nezakonite zatezne kamate, rešio je da tuži banku. Zbog kašnjenja banka mu je obračunala čak 13.000 evra zatezne kamate više nego što je trebalo. Trgovinski sud presudom je poništio odredbe ugovora kojima je nezakonito ugovorena zatezna kamata i banka nju mora da vrati – objašnjava za „Blic“ Dejan Gavrilović iz Organizacije potrošača „Efektiva“, koja je i zastupala ovog klijenta.

Ova presuda doneta je, inače, na prvom ročištu, a banka je prekršila dva zakona: Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o visini stope zatezne kamate.

– Zatezna kamata ne sme da se ugovara. Odnosno, banka ne može da određuje visinu stope zatezne kamate jer je ona već definisana zakonom. Trenutno, za kašnjenja u dinarima ona iznosi 17,5 odsto, dok kod deviznih dugovanja ona iznosi 8,25 odsto – dodaje Gavrilović.

Često se dešava da banke ugovaraju zateznu kamatu od čak 0,5 odsto dnevno, iako je to suprotno Zakonu o visini stope zatezne kamate. Građani bi to morali da imaju u vidu i da zahtevaju usklađivanje ugovora sa zakonom i povraćaj neosnovano naplaćenog novca. Ovih dana je povodom obračuna kamata na kamatu za poreske dugove, iznad zakonski utvrđenih 17,5 odsto reagovao i zaštitnik građana Saša Janković. Čak je javno pozvao ministra Lazara Krstića da kazni odgovorne u Poreskoj upravi koji ne odustaju od navedenog obračuna zateznih kamata.

Juče se, inače, povodom najskupljih pozajmica kod banaka, dozvoljenog minusa, oglasila guvernerka Jorgovanka Tabaković tvrdnjom da bi „pošto se radi o najmanje rizičnom plasmanu, i njegova cena morala da bude niža“.

 

Izvor: Blic, 12.01.2014.