EFEKTIVA – najbolji rezultati u zaštiti potrošača!

Po izboru Politikinog dodatka “Potrošač”, UBK Efektiva je izabrano za najefikasniju Organizaciju potrošača za 2013. godinu. U nastavku prenosimo tekst iz “Potrošača”.

Za dve i po godine, koliko se bavi zaštitom potrošača korisnika finansijskih usluga i sa oko 1.200 članova (pojedinaca i kompanija), udruženje Efektiva postiglo je zavidan rezultat. Podneto je oko 350 pojedinačnih tužbi, uglavnom zbog povećavanja kamata, kursnih razlika i naplate zelenaških zateznih kamata, putem besplatne pravne pomoći.

Podneta je i jedna kolektivna tužba (prva u Srbiji) protiv tri banke zbog kredita u švajcarskim francima. Građanima je uz pomoć i zalaganje Efektive do sada vraćeno nekoliko miliona evra. Organizacija do sada nije dobijala srdestva od državeniti finansijsku pomoć, a finansira se isključivo od članarina.

 

Izvor: Politika, Potrošač, 26.12.2013.