Prva presuda protiv turističke agencije!

Doneta je prva PRAVNOSNAŽNA presuda protiv turističke agencije, zbog zadržavanja novca putnika, usled otkazanog putovanja i pogrešne primene Uredbe iz 2020.

Dakle, 2020. godine, ministarstvo trgovine i turizma, u nameri da zaštiti interes turističkih agencija, usled pandemije korona vorisa i otkazivanja plaćenoh putovanja, donelo je “Uredbu o punudi zamenskog putovanja koje je otkazano usled bolesti COVID 19”, kojom je bio definisan način uređenja odnosa putnika i agencija, za prolongiranje korišćenja plaćenih aranžmana, kroz ponudu o zamnskim putovanjima.

Još tada smo javno tvrdili da Uredba, kao niži pravni akt, nema snagu da derogira primenu Zakona o zaštiti potrošača, te da putnici, koji ne žele zamensko putovanje, imaju pravo na povraćaj novca.

Tekstovi koje smo tada pisali:

Ova prva pravnosnažna presuda upravo potvrđuje da smo bili u pravu, štiteći interese putnika, primenom zakonskih propisa koji su bili na snazi.

Dakle, presudom se konstatuje da uredba nije mogla biti primenjena na ugovorni odnos putnika i agencije, te da je agencija bila u obavezi, da putniku koji je pravovremeno izjavio raskid ugovora, u skladu sa njegovim odredbama, vrati novac u celosti. Agencija Filip travel to nije htela da uradi, putnik je pokrenuo sudski postupak i isti je dobio. Agencija vraća novac uplaćen za aranžman, plus zateznu kamatu u iznosu od 50.000 din, plus sudski troškovi od 25.780 din.

Agenciju je koštalo ovo inaćenje sa putnikom i da je tada, većina putnika pokrenula ove sporove, država, a i agencije bi bile primorane da promene stav koji imaju prema putnicima, a koji je značio da agencija ima pravo da zadrži nečiji novac, da ima neograničenu moć ponašanja, a da putnik nema nikakva prava, što većina jeste prihvatila, prihvatanjem zamenskog putovanja.

Presuda je u nastavku