Nova presuda u korist CHF dužnika!

Apelacioni sud u Beogradu je doneo Rešenje o ukidanju prvostepene presude Višeg suda u Beogradu, kojom je odbijena tužba petoro (grupna tužba) tužilaca protiv Pireus banke, kojom se tražio raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti.

Viši sud je doneo odbijajuću presudu ne prihvatajuči čak ni zahtev tužilaca da se izvrši veštačenje, kojim bi se pokazao efekat rasta kursa franka i njegov uticaj na visinu realne glavnice duga, kao i mesečne obaveze.

Dakle, nakon žalbe koju je, u ime tužilaca podneo advokat Miroslav Rnjaković, Apelacioni sud je ukinuo ovu presudu, predmet vratio Višem sudu na ponovno odlučivanje, uz uputstvo šta treba sprovesti u ponovnom postupku. Apelacioni sud, u ovom Rešenju, čak tvrdi da je prvostepeni sud “paušalno” doneo ocenu da u skoku vrednosti franka nema promenjenih okolnosti koje su dovele to drastičnog pogoršanja položaja dužnika, što je drugostepeni sud ocenio nerihvatljivim.

Drugo, Apelacioni sud smatra da je potrebno utvditi koliko je vrednost franka uticala na povećanje realne glavnice duga i mesečne obaveze, a sve u skladu sa članom 15. ZOO (jednakost uzajamnih davanja). Takođe, daje se pojašnjenje u smislu člana 1065 ZOO kojim je predviđeno da banka plasira novac dužniku i od njega naplaćuje kamatu. Dužnik prihvata i valutnu klauzulu, ali samo u granicama očuvanja realne vrednosti pozajmljenog novca. Ako pak valutna klauzula dovede do drastičnog narušavanja ovog načela, čime ugovor gubi svrhu za jednu stranu jer teret obaveze postaje nemoguć, stiču se uslovi za ispunjenja člana 133 ZOO, a to je raskid ugovora zbog promenjenih okolosti.

Još jedna jako važna presuda koja potvrđuje raniji stav Privrednog apelacionog suda, koji takođe smatra da valutna kaluzula jeste zakonita i dozvoljena, ali samo u cilju realnog očuvanja pozajmljenog novca, a nikako radi sticanja extra profita. Svima koji su tužili za raskid ugovora preko Efektive, advokat će ovu presudu priložiti kao podnesak u postupku.