Stari dugovi Infostana ne idu Izvršiteljima!

Građani Beograda koji su imali stari dug prema Infostanu zasad mogu da odahnu jer je ovo javno preduzeće odlučilo da predmete izvršenja koje je sud primio pre 1. juna 2012. ne prosledi privatnim izvršiteljima, već da ih okonča sud. Iste sreće nisu bili dužnici Parking Servisa budući da će ova firma 15.600 predmeta proslediti dosta agilnijim izvršiteljima koji će pokušati da naplate dug.

Odluka Infostana koji je ubedljivo najveći poverilac sa 375.000 starih izvršnih predmeta je, bez sumnje, politička a ne poslovna.Naime, prebacivanje tako velikog broja dužnika vrednim izvršiteljima bi dobro uzdrmalo i gradsku vlast i javnost koja je od prvog dana rada izvršitelja, uzela ovu profesiju na zub zbog visokih troškova i brojnih propusta u radu, koji su doduše bolje regulisani izmenama zakona iz 2015.
Podsećamo, svi poverioci među kojima dominiraju javna komunalna preduzeća, u skladu sa spomenutim izmenama zakona o izvršenju i obezbeđenju iz 2015.  imali su rok do 1. jula 2016. da se izjasne da li će predmete za koje je doneta odluka o izvršenju proslediti izvršiteljima radi prinudne naplate, ili će ih ostaviti sudu da ih okonča. Ako se poverioci ne izjasne,  postupci će biti obustavljeni, odnosno dug oprošten. Cilj ove zakonske izmene bio je da se sudovi u skladu sa jedinstvenim programom rešavanja starih predmeta, rasterete starih predmeta tj. predmeta starijih od dve godine.
Takvih predmeta je na kraju 2015. bilo neverovatnih 1,687 miliona. Od toga, apsolutna većina su predmeti izvršenja za neplaćene usluge gradskim komunalnim preduzećima. Pod najveći teretom je bio Prvi osnovni sud u Beogradu koji je kuburio sa skoro million starih izvršnih predmeta, u kojima je upravo Infostan bio najveći poverilac.
Kako su za Istinomer rekli u ovom preduzeću,  kao najveći izvršni poverilac Infostan je zajedno sa svim davaocima komunalnih usluga i gradom Beogradom doneo odluku da stari predmeti ostanu u nadležnosti suda.
Kako treba čitati ovu “čudnu” želju Infostana da i dalje odugovlači naplatu, i da tom istom sudu u kojem su njihovi predmeti godinama “tavorili”, ostavi i dalje te iste predmete u nadi da će napokon uspeti da naplati novac? Nikako drugačije nego kao političku odluku da se još malo zažmuri na dugove velikog broja Beograđana prema ovom javnom preduzeću koje se bavi objedinjenom naplatom komunalnih usluga.
Kad je reč o Parking servisu, situacija je drugačija, valjda po logici ako imate za kola i vozikanje, imate i za kaznu zbog nesavesnog parkiranja. Ova kompanija je poverilac u više od 38.000 predmeta, s tim da će sud nastavi postupak sprovođenja izvršenja u oko 22.400 predmeta, a izvršitelji nastaviti postupak sprovođenja izvršenja u više od 15.600 predmeta. Neće biti obustave postupka ni u jednom slučaju, navelo je ovo preduzeće koje očito želi brže da naplati svoja potraživanja.
Kakve su prava Beograđana čiji će predmete otići izvršitelju? Najpre, preduzeće poverilac je dužno da opet dužniku uruči opomenu pred izvršenje. Ako nije uručena opomena, izvršenje se obustavlja, a troškovi padaju na teret poverioca. Dokaz o uručenoj opomeni traži se u poslovnici poverioca.
Drugo, pre nego što se izvršitelj pojavi na vratima dužnika, mora da prethodi rešenje o dozvoli izvršenja. Ako dužnik ima neku primedbu, prigovor na to rešenje izjavljuje se sudu.
 
Međutim, možda najveća nedoumica koju Istinomer nije uspeo da razreši jeste šta sa kamatom u tim predmetima koja je nastala zbog neaktivnosti suda, dakle ne krivicom građana. Ko će to platiti? Prema mišljenu nekih pravnika, to će platiti dužnik, koji posle može da tuži sud zbog ugrožavanja prava na suđenje u razumnom toku. 
Veliki broj starih predmeta, a posebno starih predmeta izvršenja su rak rana srpskog sudstva. Drugim rečima,  kad se oduzmu izvršenja, Srbija nema veliki broj starih predmeta. Cilj jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta  jeste da se u sudovima smanji ukupan broj starih izvršnih predmeta za 80 odsto,  odnosno da na kraju 2018. godine u osnovnim sudovima ne bude više od 324.000 starih izvršnih predmeta.
U sudovima opšte nadležnosti u toku 2015. godine ukupan broj predmeta u radu bio je 3.460.257 predmeta, primljeno je 1.171.965 predmeta, rešeno 1.265.029 predmeta, a ostalo je nerešeno 2.195.228 predmeta, od toga 1.690.553 starih predmeta (dve godine od podnošenja predmeta sudu).
Izvor: Istinomer.rs