Nova šansa za ništavost ugovora!

Apelacioni sud u Beogradu, ukinuo je i na novo suđenje vratio presudu Višeg suda kojom je odbijen tužbeni zahtev za utvrđenje ništavosti celog CHF ugovora, kao i raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti.

Instrukcije koje je BG Apelacija dala u svojoj presudi, gotovo se poklapaju sa stavom VKS, koji je usledio naknadno. Dat je nalog prvostepenom sudu da ispita da li je banka na valjan način informisala korisnika o svim rizicima podizanja ovog kredita, kao i da s ispita svrsishodnost upotrebe dvostrukih zaštitinih klauzula – valutnu klauzulu i promenjivu kamatnu stopu, što je suprotno načeu jednakosti uzajamnih davanja.

Dakle, još jedna šansa da se sudskim putem dokaže ništavost ovih ugovora, koja predstavlja značajan pomak u dosadašnjoj praksi sudova, koji su tužbene zahteve za utvrđenje ništavosti ugovora uglavnom odbijali.

Presuda je u nastavku:

56848081_2165875196828841_2921959873165918208_n

57187624_524374821423632_3998294427188592640_n

56994059_323690331664331_6202955162324041728_n

56811316_275764039972787_8632907032581636096_n

56726556_2308856559438713_3275072847084519424_n

56681313_2282552925099385_4605864486610403328_n