Nova usvojena revizija na VKS!

Nakon sastanka sa predsednikom Vrhovnog kasacionog suda, u četvrtak u 12h, kada nam je obećano rešavanje 8 predmeta koji se tiču CHF kredita, najkasnije do 15.4.2019, odmah sutradan je stigla usvojena revizija.

Tužbeni zahtev za utvrđenje ništavosti ugovora o chf kreditu, je bio odbijen i na Višem sudu i na Apelaciji. Tužilac je preko punomoćnika, uložio reviziju pred VKS i ista je usvojena.

Razlog za odbijanje tužbenog zahteva, je po stanovištu nižestepenih sudova, bio taj što je ugovor u trenutku podnošenja tužbe bio raskinut od strane banke, te da korisnik nema pravni interes za pokretanje spora. VKS je žalbu usvojio i predmet vratio Apelaciji na novo odlučivanje, koja je ekspresno predmet dalje vratila Višem sudu, kao prvostepenom.

Dakle, još jedan mali, ali značaj korak, ka trajnom rešavanju chf problema, koji sada potvrđuje da i korisnici sa raskinutim ugovorima mogu da tuže za utvrđenje ništavosti (zakonski je to bilo poznato, ali sada i potvrda od VKS), što će ovaj tip sporova spasiti bespotrebnog višegodišnjeg suđenja sa potencijalno negativnim ishodom!

U nastavku su prve strane Rešenja VKS i  Apelacije!

img318 img321