PRAVNOSNAŽNA PRESUDA ZA NKOSK!

VAŽNO! U nastavku objavljujemo PRVU PRAVNOSNAŽNU presudu za trošak osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije NKOSK!

Presudom koju je doneo Viši sud u Beogradu, potvrđena je prvostepena presuda Trećeg osnovnog suda, po kojoj banka nije imala pravo da odvojeno od kamate, naplati proviziju za osiguranje kredita kod NKOSK, podjednako kao i trošak obrade kredita!

Članom 1065 Zakona o obligacionim odnosima, predviđeno je da banka sve troškove plasiranja kredita mora da ukalkuliše u kamatu, pa tako i trošak osiguranja kod NKOSK!

Ovaj klijent će dobiti nazad oko 80.000 din od plaćene premije osiguranja kod NKOSK, kao i 40.000 din od naplaćenih troškova obrade kredita, koji će biti udvostručeni zbog pripisa zatezne kamate koja pripada klijentu.

U Srbiji ima oko 90.000 stambenih kredita osiguranih kod NKOSK, indeksiranih najviše u evrima, ali i u švajcarcima. Ako uzmemo da je prosek plaćene premije oko 1.500 evra po kreditu, dolazimo do cifre od oko 135 miliona evra nezakonito naplaćenog novca od građana Srbije!

Tužba je u ovom trenutku jedini način da se traži povraćaj novca naplaćenog kao TROŠAK OBRADE KREDITA, uz pripis zatezne kamate, jer banke vansudski to ne žele da reše. Članovima udruženja, koji žele da tuže po ovom osnovu, omogućili smo pregled Ugovora o kreditu (za šta sve može da se tuži) i prateće dokumentacije, s obzirom da kao udruženje, raspolažemo tehničkim kapacitetima i iskustvom za takve stvari!

Za pregled Ugovora je potrebno:

  1. Učlaniti se (uputstvo za učlanjenje je OVDE)
  2. Dostaviti kopiju Ugovora o kreditu i pripadajuće anekse (poštom ili lično).

Dostava se vrši LIČNO ili POŠTOM na adresu Efektive! LIČNA dostava dokumenata se može obaviti SVAKOG RADNOG dana od 10:30 do 14:30h!

NAROČITO NEMOJTE SLATI DOKUMENTA NA MEJL jer takvi mejlovi NEĆE BITI RAZMATRANI, zbog velikog broja mejlova koji nam pristužu!

Troškovi!

Sudska taksa (taksa na tužbu), koja zavisi od visine tužbenog zahteva, odnosno visine naplaćene provizije z akoju se tuži. Za iznose do 100.000 din, taksa je od 2.000 do 6.000 din. Za iznose preko 100.000 din, taksa je od 12-18.000 din. U istoj visini se na kraju postupka plaća taksa na presudu! Ako se spor uspešno okonča, obe takse se na kraju refundiraju korisniku kredita!

Visinu sudske takse možete izračunati na ovom linku: http://www.le.os.sud.rs/kalkulator-sudske-takse/. Potrebno je prvo da iz svog ugovora izračunate koliko vam je naplaćena provizija za NKOSK ili obradu kredita, a zatim taj iznos unesete u polje “taksa na tužbu”

Procena je da se ovi sporovi rešavaju u nekoliko ročišta, jer nema veštačenja! Presuda koju objavljujemo u nastavku je pravnosnažno okončana za ukupno 3,5 godine!

Širom Srbije postoje advokati koji ove postupke vode besplatno, u smislu da se naplate na kraju iz troškova koji padnu na teret banke. Ono što je potrebno je samo proveriti njihovo iskustvo, broj pokrenutih i dobijenih sporova itd… U Beogradu postoji nekoliko kancelarija za pozamašnim iskustvom i brojem dobijenih presuda protiv banaka!

Ko može da tuži?

  1. SVI korisnici STAMBENIH kredita mogu da tuže, bez obzira da li je kredit u EVRIMA, FRANCIMA ili DINARIMA
  2. Proviziju za NKOSK su plaćali SAMO STAMBENI krediti!
  3. BEZ obzira na to da li je kredit ZATVOREN ili je AKTIVAN, može se tužiti
  4. Osim ove, može se tužiti i za druge provizije: PRAĆENJE kredita, PREVREMENA otplata, ANEKSIRANJE ugovora
  5. Članove koji su tužili za RASKID ugovora, savetujemo da tuže paralalno i za obradu kredita i NKOSK, jer na taj način vrše dodatni pritisak na svoje banke!
  6. NEMA ZASTARE za tužbu! Mogu da tuže i oni koji su kredit otplatili i pre više od 10 godina!

NAPOMENA!

Istom tužbom mogu da se objedine troškovi obrade kredita i osiguranje kod NKOSK! Članovi Efektive koji su do sada utužili za ove sporove, nisu plaćali advokata, po ranijem dogovoru!

Za pomoć oko pojedinosti, možete nam se obratiti na office@efektiva.rs!

Presuda je u nastavku!

page-0 page-1 page-2 page-3 page-4 page-5 page-6 page-7