Podrška donošenju stava VKS!

Povodom najnovijih dešavanja vezanih za moguće rešavanje problema kredita indeksiranih u švajcarskim francima, obraćamo se javnosti i korisnicima ovih kredita, kao udruženje koje se ovom temom bavi 8 godina, sa preko 5.000 sporova na sudovima i stotinama presuda protiv banaka, zbog raznih nezakonitih radnji.

Preko 20.000 zaduženih porodica je godinama čekalo na pravdu, na konačno utvrđenje nezakonitosti ovih kredita, kako je utvrđeno i u nekoliko presuda evropskih sudova. U ovom trenutku, 16.800 porodica sa pažnjom prati najnovija dešavanja i nada se pravdi. Ta pravda ne može biti nikakva amnestija banaka za zločin koji su činile 10 godina unazad, za preko 4.000 porodica koje su na prinudan način ostale bez svojih domova ili su zatvorile svoj kredit, za nekoliko slučajeva izvršenih samoubistava zbog ovih kredita, za mnoge uništene brakove, detinjastva i budućnost.

Licitira se nekakvim konverzijama, uz dotacije od strane države. Korisnici ovih kredita su naprasno postali fin svet, iako su do nedavno bili kockari, protiv kojih je okretana javnost zbog svoje navodne bahatosti i želje da im drugi plate kredite, čime bi se oštetio budžet. Predsednik Vučić je pre 3 dana rekao da su korisnici ovih kredita opljačkani od strane banaka. A sada se bankama nudi 120 miliona evra kao novi plen višegodišnje pljačke.

Udruženje Efektiva se protivi najavljenoj novčanoj pomoći bankama iz razloga što je Vrhovni kasacioni Sud (VKS) na korak do donošenja stava o zakonitosti ovih kredita. Oni moraju biti proglašeni nezakonitima, onako kako je uradio i EU sud pravde. Oni ne smeju biti konvertovani ni u evro ni u dinar, čime bi ostali na snazi, samo u drugom obliku. Konverzija u evro je predlog koji kasni bar 8 godina. Konverzija u dinare je nedopustiva zbog prevelikih kamata koje su važile u trenutku odobravanja ovih kredita. Ide se dotle da se bankama nudi i mogućnost revalorizacije ovih kredita, u skladu sa slabljenjem dinara. U tu svrhu se čak govori da je dinar izuzetno stabilna valuta u poslednih 18 godina.

Podsetićemo, jedan evro je 2003. vredeo 65 din, sredinom 2008. godine, 80 din, a sada 118 din. Revalorizacijom ovakvog kredita, korisniku bi se, uz ogromnu kamatu, konstantno uvećavala glavnica, te se ovakav kredit ne bi razlikovao od postojećeg CHF kredita!

Rešenje za ove kredite treba tražiti nakon stava VKS. U opticaju su ništavost celog ugovora, ništavost valutne klauzule i raskid zbog promenjenih okolnosti. Na dva sastanka u VKS, udruženju Efektiva je obećano rešavanje 8 predmeta do polovine aprila, iz kojih bi se izvukao načelan stav VKS. S obzirom na to da je došlo do ubrzavanja ove odluke, te da je VKS najavio donošenja stava za najkasnije 4.4.2019, nije jasno zašto se bankama nudi novčana dotacija iz budžeta i zašto se nude konverzije i nekakvi dinarski krediti sa nepoznatom visinom kamate i mogućnošću uvećavanja glavnice, kao opcija zamene postojećih kredita. Mogućom odlukom VKS da su ovi krediti ništavi ili podložni raskidu, a nakon sprovedene dinarske restitucije (svaka strana vraća onoj drugoj primljene dinare sa zateznom kamatom), velika većina korisnika ovih kredita zapravo kredit više ne bi imala, ili bi im dug bio manji za 50-80% od trenutnog stanja duga po bančinoj evidenciji.

Po toj logici, svako rešenje pre stava VKS je potpuno nepotrebno i neodgovorno, naročito ako podrazumeva amnestiju banaka za do sada učinjeno, uz budžetsku dotaciju.

Udruženje Efektiva godinama zastupa isti kurs, a to je da VKS, kao najviša sudska instanca u zemlji, treba i mora da zauzme konačan stav o zakonitosti ovih kredita, nakon čega se može pristupiti sistemskom rešavanju. Podržavamo svaki vid zahteva koji se poklapa sa ovim, a kategorički smo protiv polovičnih, neizvesnih i nedorečenih rešenja koja opet idu u prilog bankama!

U tu svrhu, a prateći interes velikog broja korisnika ovih kredita i njihovih porodica, spremni smo da podržimo proteste ispred VKS, ali samo pod uslovom da se dosledno ostane pri deklarisanom zahtevu: STAV VRHOVNOG SUDA!