Novi moratorijum, nova zarada za banke!

NBS je pre tri dana, objavila uslove novog moratorijuma, kojim se obaveze dužnika odlažu na još dva meseca.

Tačnije, ovaj moratorijum će obuhvatiti obaveze koje dospevaju između 1. avgusta i 30. septembra, što znači da će njime biti obuhvaćene po dve mesečne obaveze (kada su krediti u pitanju).

On je, na prvi pogled, sličan uslovima prethodnog moratorijuma, ali ima i par razlika, koje će omogućiti bankama veću zaradu na kamati.

Dakle, i ovoga puta, banke imaju obavezu da dužnike, o okvirnim uslovima moratorijuma (uz navođenje “reprezentativnog primera”), obaveste putem svog sajta. To znači da dužnici opet imaju obavezu da svakodnevno prate sajtove banaka, NBS i medija, kako bi uopšte saznali da moratorijum postoji. Oni koji to ne urade i ne znaju da i ovaj moratorijum postoji, faktički su ga prihvatili, a NBS će opet da se hvali velikim procentom dužnika koji koriste “olakšicu”.

Umesto da banke, kako to predviđa Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, o uslovima i ceni koštanja moratorijuma, svoje dužnike obaveste pre prihvatanja, a za isto obezbede pisanu saglasnost u vidu potpisa, opet se ide obrnutom logikom, (ko se ne javi, prihvatio je), kako bi se bankama omogućila nova zarada a NBS u oktobru pohvalila procentima.

I tokom ovog moratorijuma, banke će naplaćivati redovnu kamatu, ali ovoga puta veću u iznosu. S obzirom na to da će redovna kamata biti obračunavana na nedospeo dug, a da po planu otplate nedospeo dug opada nakon plaćene avgustovske rate, pa je kamata za septembar manja, jasno je da će banke ovog puta zaraditi malo više, jer će kamata za avgust i septembar biti ista. Podsećamo, da će ista ta kamata, opet biti plaćena i na kraju otplate kredita, jer je ona sadržana u anuitetima koji se odlažu za kraj.

Još jedna novost, koje nije bilo prošlog puta, a čiju cenu će platiti privredna društva, daje mogućnost bankama da redovnu kamatu obračunaju i na glavnicu anuiteta koji se odlažu, pa će ovaj deo dužnika, platiti cenu moratorijuma više nego građani, preduzetnici i poljoprivrednici.

Kako bi se sve to nekako malo ublažilo, dužnicima je omogućeno da zateznu kamatu za obaveze koje su nastale pre 1. avgusta, prerasporede na preostali broj otplatnih meseci.

Sve u svemu, ponovo upozoravamo građane na netransparentnost uslova moratorijuma. NBS je očito stalo do marketinga, moguće i do zarade koju će ostvariti banke, a manje do stvarnih efekata na dužnike, jer ni nakon prethodnih naših kritika, “Narodna” banka Srbije nije učinila ništa da bankama naloži da dužnike detaljno informišu u ceni moratorijuma.

Pitamo se: Kada bi banke transparentno obavestile dužnike o ceni ove “olakšice”, da li bi moratorijum prihvatilo 94% dužnika?