Obrada kredita – potvrda za pravna lica!

Vrhovni kasacioni sud (VKS) je potvrdio svoj stav, o nedozvoljenosti naplate troškova obrade kredita i za pravna lica!

Nakon što je VKS objavio svoj stav o nedozvoljenosti ugovaranja troškova obrade kredita, usledilo je stotine pravnosnažnih presuda u korist dužnika, fizičkih lica. Međutim, na Privrednom sudu u Beogradu je ostala nepoznanica oko primene stava VKS na kredite pravnih lica, pa su neke presude donete u korist dužnika, a neke u korist banaka.

Sada imamo potvrdu i za pravna lica, tj Rešenje VKS kojim se odbacuje revizija banke, koja je pravnosnažno izgubila spor. U Rešenju se direktno potvrđuje ranije iznet stav VKS, kao i činjenica da je banka imala priliku da dokaže šta tačno naplaćuje kroz troškove obrade kredita, ali da to nije učinila.

Dakle, sada je potpuno jasno da će i sve buduće sporove pravna lica dobijati u svoju korist!

Pozivamo sva pravna lica, zainteresovana za povraćaj novca od obrade kredita, da nam se jave na mejl office@efektiva.rs ili na 063 218191!

PS1 PS2