Treći moratorijum!

NBS je objavila predlog i uslove trećeg moratorijuma za dužnike banaka. Ovog puta, moratorijum se ne primenjuje na sve dužnike, već samo na kategoriju dužnika koja je definisana određenim parametrima.

Dakle, kao što smo i najavili pre par meseci, NBS je ponovo donela odluku o novom moratorijumu. Kao i prethodna dva, i ovaj ima neke svoje specifičnosti, od kojih je najbitnija da se ne primenjuje na sve dužnike po automatizmu. To znači, da će po utvrđenim kriterijumima, dužnici podnositi zahteve za primenu moratorijuma, a da će banke, na osnovu provere tih parametara, biti u obavezi da omoguće zastoj u otplati od .