Održan Švajcarski kamp!

Danas je u Novom Sadu održan protest pod nazivom Švajcarski kamp, uz učešće oko 200 ljudi. 

Naša namera je bila da još jednom skrenemo pažnju na problem 21.000 porodica, koje su ozbiljno ugroženi usled nemogućih uslova otplaćivanja kredita u švajcarskim francima i simbolično prikažemo prostor u kakvom će uskoro biti prinuđene da žive, ukoliko nadležni organi nešto ne preduzmu.

Na samom početku skupa izviždali smo gradsku vlast Novog sada koja nije dozvolila postavljanje šatora, iako je sam protest uredno odobren. Nakon toga, izviždane su i banke i NBS, koje smo uredno i na vreme pozvali da prisustvuju ovom dogadjaju i razgovaraju sa svojim građanima i svojim klijentima. Naravno da se nisu pojavili, jer, ko bi imao realno objašnjenje da se ponuđena rešenja smatraju ‘olakšicama’? Tim ponašanjem, izazvali su samo još veći gnev ljudi, koji tek sada neće potpisati ništa od ponuđenih rešenja i koji će svoja prava u još većem broju potražiti putem javnih okupljanja i drugih akcija.

Skup je protekao mirno, bez incidenata i uprkos visokoj temperaturi!

Zahvaljujemo se učesnicima programa: Docentu Doktoru Tomislavu Todoroviću, glumcu Tomislavu Čeleketiću, tamburaškom orkestru „Duša balkanska“ , članovima Efektive Milici Volf Vlajković i Vesni Vučenović, koje su ispričale svoja iskustva sa švajcarcem i Maji Petrović, korisnici kredita u CHF, koja je zbog nemogućnosti plaćanja kredita od zarade u našoj državi, bila prinuđena da je napusti, a javila nam se pismom iz Amerike.

Posebno hvala svim dobrim ljudima, koji su uprkos nemaštini, izazvanoj ovim kreditima, finansijski pomogli da se ovaj skup održi i svima koji su iz drugih delova države došli da budu deo skupa i zajednički zatraže novo rešenje, kao i mnoštvu medija, koji su propratili naš protest.