OPREZ: Nova ponuda Eurobanke!

Eurobanka je pre nekoliko dana ponudila novi model poravnanja sa klijentima koji su je tužili zbog povećavanja kamate i isplate kredita po nižem a naplate po višem kursu.

Eurobanka nudi sledeće: povraćaj viška preplaćenog novca koji je predmet tužbenog zahteva, uz pripis odgovarajuće zatezne kamate, kao i isplata svih sudskih i advokatskih troškova, na način što će sav preplaćeni novac, sa zateznom kamatom, biti odbijen od glavnice kredita, a sudski troškovi će biti isplaćeni u kešu. Na sve to, banka nudi i smanjivanje kamate i produženje roka, kombinovano sa 4 ponuđena modela rešenja.

Ova ponuda Eurobanke bi bila zadovoljavajuća da nije jedne “sitnice”: OD KLIJENTA SE TRAŽI DA SE ODREKNE TUŽBE ZA PONIŠTENJE UGOVORA!

Očigledno je da su u banci svesni da su šanse za poništenje ugovora o kreditu ipak na strani klijenta, jer u protivnom ne bi tražili odricanje od te mogućnosti. Moguće je da čak znaju i za neku sudsku odluku, čim su krenuli u kampanju ovog tipa.

Dakle, banka nudi klijentu da mu vrati ono što bi on svakako dobio sudskim putem, u kombinaciji sa modelima rešenja koje smo već odbacili kao nepovoljne, a sve u zamenu za glavnu nagradu: odricanje od poništenja celog ugovora!

Smatramo da klijenti ne treba da prihvate ovu ponudu i da treba da nastave sa onim što su započeli, naročito nakon ove potvrde očiglednog straha u banci da bi poništenja ugovora uskoro mogla postati pravnosnažna. Ipak, svako donosi odluku za sebe, na bazi svih ovih činjenica koje smo izneli. Već imamo neke članove koji su se izjasnili da bi prihvatili ponudu banke jer “ne veruju u uspeh sporova za poništenje ugovora”, ali je većina ipak za to da ovakvu nagodbu ne prihvati. Razumemo one koji su u docnji, kojima preti pokretanje hipoteke i koji veruju da će prihvatanjem ove solucije bar na neko vreme prolongirati svoj problem, ali ih upozoravamo i na potencijalnu mogućnost: Šta ako poništenja ugovora o CHF kreditu postanu pravnosnažna?

Jedan primer iz nedavne prakse: Pre nekoliko dana je jedan naš član dobio isplatu po pravnosnažnoj presudi protiv Eurobanke zbog dizanja kamate. Tužba je bila na 216.000 dinara a zatezna kamata na to je bila još skoro 200.000 dinara. Pritom, tužba je bila samo za kamate, bez kursnih razlika, provizija i nezakonitih zateznih kamata, na šta klijent takođe ima pravo.

Još jednom pozivamo na oprez i odbacivanje i ove ponude, jer postaje očigledno da ponude postaju sve povoljnije za klijenta, samo treba biti strpljiv i treba izdržati.

ZAJEDNO SMO JAČI!