OPREZ: EFG banka nudi smanjenje kamate!

Eurobanka EFG, koja je jedna od onih banaka protiv koje smo podneli kolektivnu tužbu zbog povećavanja kamate u CHF kreditima, prihvatila je u načelu preporuku BAN 002 NBS-a, o vraćanju preplaćene kamate, ipak na način prihvatljiv samo banci.

Dakle, EFG banka oštećenim korisnicima nudi smanjivanje buduće kamate na kreditu (npr, sa 4,5% na 4%, zavisno od iznosa i roka otplate), što nije u skladu sa Preporukom NBS, koja kaže da banke treba da umanje glavnicu kredita za iznos preplaćene kamate. EFG banka ovim potezom pokušava da opet ošteti svoje korisnike, tj omogući sebi da je korisnici beskamatno kreditiraju do kraja otplate svojih kredita.

Kako? Jasno je da nije isto ako banka korisniku odmah vrati novac u kešu (jer je keš i naplaćivala svakog meseca) i ako umanji kamatu, čime se korisniku smanjuje mesečna rata za neki minimalan iznos (često to bude 5-10 chf mesečno). Na taj način, korisnik banku kreditira, a banka izbegava plaćanja zatezne kamate, na koju korisnik ima pravo.

Osim toga, banka je povećavanjem kamate usporila opadanje glavnice kredita, te tu postoji još jedan osnov za obeštećenje klijenta.

Primer: Banka je korisnika oštetila za 200.000 din. Na to ide još oko 100.000 din zatezne kamate. U ovom trenutku ostatak duga po kreditu je 52.000 chf, a bio bi 50.000 chf da nije bilo povećavanja kamate. Dakle, ukupna šteta za korisnika je 200.000 din (plus zatezna) + 2.000 chf razlike glavnice kredita.

Ako korisnik prihvati smanjivanje kamate, on će je do kraja otplate plaćati na glavnicu od 52.000 chf, a ne na 50.000 chf, čime opet banci plaća više nego što treba. Pritom, nije obeštećen za iznos zatezne kamate.

Potpisivanjem ovakvog sporazuma sa bankom, gubi se mogućnost podnošenja tužbe za nadoknadu kompleten štete, a ovo što banka vraća “na kašičicu” predstavlja oko 50% onoga što korisnik može dobiti u sudskom sporu.

Podsećamo da neke banke (KBC, Hypo) uveliko isplaćuju naše članove koji su podneli tužbe, u kešu i sa zateznom kamatom, tako da nema razloga da se ova i slične ponude prihvataju.

 

Sutra: Zelenaške zatezne kamate EFG banke!