Padaju nove presude!

Dve nove presude smo dobili u korist naših članova a protiv banaka koje su povećavale kamatu tokom otplate kredita.

Ovog puta radi se o Sber banci i opet o Eurobanci, protiv koje imamo najveći broj dobijenih presuda. Dakle, isti osnov kao i do sada, neodrediva ugovorna obaveza, nejednakost uzajamnih davanja itd. Ovo je još jedna potvrda svih naših ranijih stavova, kao i onih koji se tiču toga da ne treba prihvatati anekse kojima banke vraćaju deo novca ili umanjuju kamat za budući period otplate, već u celosti treba potraživati svoj novac, uz obračun zatezne kamate.

Podsećamo da u ovom trenutku imamo oko 800 sporova pred sudovima, oko 50 pozitivnih presuda, nekoliko desetina poravnanja u kojima su naši članovi isplaćeni za nanetu štetu i koji su povukli tužbe.

Svi koji hoće da tuže banku po osnovu jednostranog povećavanja kamate, isplate kredita po nižem a naplate po višem kursu, naplate provizije za praćenje kredita i naplate zatezne kamate veće od propisanih, mogu računati na pravnu pomoć koja se ne plaća sve vreme trajanja spora.