Pokrenut postupak protiv Masterkard-a!

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu platnih kartica, po službenoj dužnosti, protiv MasterCard platnih organizacija, koju predstavljaju društva MasterCard Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase New York 10577, USA; MasterCard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase New York 10577, USA i Mastercard Europe S.p.r.l, Chaussee de Tervuren 198A, V-1410 Waterloo, Belgija (u daljem tekstu: Mastercard).

Komisija je osnovano pretpostavila da Mastercard, kao oblik udruženih učesnika na tržištu Republike Srbije, određuje minimalne međubankarske naknade u nepravičnom iznosu, koje primenjuju banke na teritoriji Republike Srbije u sistemu Mastercard-a, a koje su nekoliko puta veće od onih koje se primenjuju u zemljama EU.

Imajući u vidu da su međubankarske naknade uključene u trgovačke naknade koju banke zaračunavaju trgovcima za uslugu plaćanja platnim karticama, Komisija osnovano pretpostavlja da se na taj način ograničava konkurencija među bankama – prihvatiocima platnih kartica, koje ne mogu da ugovaraju visinu trgovačke naknade ispod iznosa međubankarske naknade. To posledično može imati uticaja i na potrošače, ukoliko trgovci ugrađuju u maloprodajnu cenu iznos trgovačke naknade, što poskupljuje za taj iznos proizvode ili usluge nezavisno od toga da li se plaćanje vrši platnom karticom ili gotovinom, a moguće je da utiče negativno i na konkurenciju na tržištu izdavalaca platnih kartica na teritoriji Republike Srbije, ako su banke podstaknute da nude platne kartice čije korišćenje na prodajnim mestima podleže najvišoj stopi međubankarske naknade.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu ul. Savska br. 25/IV, Beograd.

Šta kažu u Masterkard-u?

Masterkard je čvrst u stavu da su navodi tužbe udruženja „Efektiva“ neosnovani i nastaviće svoju borbu protiv njih tokom formalne istrage Komisije za zaštitu konkurentnosti, saopštila je ta kompanija nakon pokretanja tužbe protiv nje.

„Komisija je obavestila Masterkard 19. septembra da će pokrenuti zvanični postupak po ovom pitanju. Odluka o pokretanju formalnog postupka je proceduralni korak i ne odnosi se na legalnost međubankarskih naknada u Srbij,“ navodi se u saopštenju.

Mastercard je napominuo da je „Efektiva” već upotrebila slične navode u tužbi koja je podneta protiv kompanije Masterkard pred Višim sudom u Beogradu 2017. godine, ali je Sud tu tužbu odbacio.

„Važno je još jednom napomenuti da Masterkard ne izdaje kartice, ne postavlja i ne naplaćuje potrošačke nadoknade i ne zarađuje od međubankarskih naknada koje banka prihvatilac plaća banci izdavaocu kartice. Masterkard potrošačima pruža realne vrednosti i mogućnosti, uključujući i sigurnost, praktičnost i zaštitu potrošača. U svakoj od 210 zemalja i teritorija na kojima smo prisutni poslujemo po istim principima, odnosno u potpunosti u skladu sa lokalnim zakonodavstvom i tržišnim uslovima. Posvećeni smo unapređenju postojećih partnerstava sa javnim i privatnim sektorom u Srbiji, kao i kreiranju novih saradnji. Naš cilj je da osiguramo da svi učesnici platnog tržišta uživaju u modernijem i efikasnijem sistemu plaćanja koji je prilagođen digitalnom dobu. Sigurni smo da je otvoreni dijalog zasnovan na činjenicama jedini način da to postignemo“, navodi Mastercard.

Podsetimo, početkom 2018. godine, udruženje za zaštitu bankarskih korisnika „Efektiva“ pokrenulo je postupak pred Komisijom za zaštitu konkurentnosti zbog međubankarskih naknada kompanije Mastercard u Srbiji.

NAPOMENA: UBK Efektiva će za dan. dva izaći u javnost sa Saopštenjem ovim povodom, kao reakcijom na navode Masterkard-a!