Vrhovni sud u službi banaka!

Došli smo u posed dokumenta koji je Udruženje banaka Srbije (UBS) dostavilo Vrhovnom kasacionom Sudu (VKS), sa argumentima “koji mogu biti od koristi kod zauzimanja stava”, a u vezi sa kreditima indeksiranim u CHF!

U dokumentu na oko 20 strana, izneti su stavovi i argumenti koji pogoduju interesima bankarskog sektora, a po kojima su CHF krediti potpuno zakoniti, te da, po njihovom mišljenju nema mesta ni raskidu ovih kredita, niti ništavosti celog ugovora a ni valutne klauzule!

Možda nije neobično da UBS na ovakav način štiti stavove svojih članova (banaka), ali ono što predstavlja skandal je činjenica da je VKS uzeo na sebe obavezu da ovaj dokument, dostavljen u 35 primeraka, na ruke dostavi SVAKOM od 35 sudija VKS, uz obavezu da se potpišu da su isti primili.

Smatramo skandaloznom odluku VKS da na ovaj način izvrši pritisak na sudije, koje su imale obavezu da prihvate ovaj dokument i da se potpišu da su isti primili, te da se VKS na ovaj način, stavio u službu i interesa banaka u Srbiji.

Obratili smo se VKS-u, upoznali ih sa činjenicom da imamo dokument u posedu i zatražili smo sastanak na tu temu, ali i na temu CHF kredita, troškova obrade itd. VKS je naš zahtev odbio, uz obrazloženje da je Pravilnikom rada VKS predviđeno da se pismena dostavljena ovom Sudu ne smeju odbijati!

S obzirom na mogućnost koju pruža odgovor VKS, odlučili smo da svakog petka u 14:30 ovom Sudu dostavljamo naše stavove i argumente koji idu u prilog ništavosti ovih ugovora, kao i ništavoti valutne klauzule i mogućnostima za raskid!

Danas u 14:30 u VKS nosimo 35 primeraka knjige koju smo pre godinu i po dana doneli sa seminara u Banjaluci, u kojoj 5 vrsnih stručnjaka, među kojima je i sudija Dragiša Slijepčević, obrazlažu svoje stavove u korist utvrđenja ništavosti ugovora, kao i stav vezan za promenjene okolnosti i raskid ovih ugovora!

Sledećeg petka ćemo nositi presudu EU suda pravde, zatim svedočanstva korisnika kredita o nemogućnosti da ove kredite konvertuju u evro dok je bilo vreme itd…

Smatramo da ovakvo postupanje budu sumnju u krivično delo uticaja na rad pravosuđa, ali pošto planiramo da i sami vršimo isto, uz odobrenje koje nam je dostavio VKS (ako mogu banke, možemo i mi), nećemo podnosti krivičnu prijavu protiv UBS i VKS, već ćemo na nedeljnom nivou, po istom principu da utičemo na rad pravosuđa, čisto da pokažemo srazmere skandala i srozavanje autoriteta i intergiteta najviše sudske instance u zemlji!

Po istom principu, obaveštavamo sve korisnike CHF kredita koji žele da se obrate VKS sa svojim argumentima, isto mogu da urade na pisarnici ovog Suda, radnim danom od 8 do 15h, Nemanjina 9, Beograd, ili poštom na istu adresu, ili mejlom na uprava@vk.sud.rs!

NAPOMENA: Sudija Slijepčević nije hteo da prihvati dokument UBS!

img232

img233

img234