Saopštenje povodom slučaja Mastercard!

Udruženje bankarskih klijenata “Efektiva” pozdravlja odluku Komisije za zaštitu konkurencije (KZK) da pokrene postupak protiv društava Masterkard zbog monopolističkog ponašanja koje godinama nanosi ogromnu štetu svim građanima Srbije. Ova odluka doneta je na osnovu inicijative Efektive i predstavlja deo napora Efektive da se u već pokrenutom sudskom postupku ostvari naknada štete koju je Masterkard pričinio svim građanima Srbije svojim nezakonitim postupanjem.

Budući da je Masterkard u Evropskoj uniji (EU) već pravnosnažno oglašen odgovornim za istovetno monopolističko ponašanje, razumno je očekivati da će se i ovaj postupak okončati odlukom KZK kojom se utvrđuje povreda konkurencije od strane Masterkard-a.

Sporno ponašanje se ogleda u tome što Masterkard određuje minimalne međubankarske naknade u iznosu koji je nekoliko puta veći od onog koji primenjuju u zemljama EU. Imajući u vidu da su ove međubankarske naknade uključene u trgovačke naknade koje banke uvek zaračunavaju trgovcima za uslugu plaćanja platnim karticama, KZK je osnovano pretpostavila da se na taj način ograničava konkurencija među bankama – prihvatiocima platnih kartica, koje ne mogu da ugovaraju visinu trgovačke naknade ispod iznosa međubankarske naknade. Ovo posledično ima uticaja i na potrošače u Srbiji, budući da trgovci ugrađuju u maloprodajnu cenu iznos trgovačke naknade, što poskupljuje za taj iznos proizvode ili usluge nezavisno od toga da li se plaćanje vrši platnom karticom ili gotovinom.

Ultimativno, ceh za ovo nezakonito ponašanje Masterkard-a plaćaju svi građani Srbije kroz veštački izazvano povećanje nivoa maloprodajnih cena!

Zato je Efektiva pred Višim sudom u Beogradu pokrenula postupak protiv Masterkard-a radi naknade štete građanima Srbije. Prema nedavnom saopštenju Narodne banke Srbije, sporne međubankarske naknade se u Srbiji godišnje naplate u iznosu od oko 30 miliona evra, što za period od 2005. godine iznosi ukupno više od 400 miliona evra.

U tom pogledu, Efektiva ukazuje da je neistinit navod Masterkard-a da je taj zahtev za naknadu štete odbačen od strane suda. Naime, istina je da je Apelacioni sud u tom pogledu ukinuo odluku Višeg suda u Beogradu i predmet vratio prvostepenom sudu na dalji postupak –  koji zavisi od odluke KZK. Zato je ovaj postupak KZK od ogromnog značaja jer od njega zavisi mogućnost da građani Srbije ostvare naknadu štete zbog nezakonitog ponašanja Masterkard-a.

Efektiva iskazuje puno poverenje i veru da će nadležni državni organi Srbije adekvatno sankcionisati nezakonito ponašanje Masterkard-a i sprečiti dalju eksploataciju građana Srbije, čime bi se pokazalo da građani Srbije nisu „građani drugog reda“ u odnosu na građane EU.