VAŽNO!!! Pokretanje ništavosti ugovora pred tužilaštvom!

Shodno članu 109 stav 2 Zakona o obligacionim odnosima, napravili smo matricu za podnošenje Zahteva za utvrđenje ništavosti ugovora o CHF kreditu pred nadležnim Republičkim tužilaštvom.

Ovaj Zahtev mogu uputiti svi korisnici CHF kredita, bez obzira da li su već u nekom sudskom postupku ili nisu, da li je raskinut ugovor ili ne, da li su zatvorili kredit itd…

Postupak je besplatan, nema takse, nema advokata, svako može da odštampa ovaj zahtev, popuni ga svojim podacima, pridoda svoj Ugovor o kreditu i najnoviji plan otplate, i kompletnu dokumentaciju uputi poštom ili ličnim dolaskom na pisarnicu Republičkog tužilaštva, Nemanjina 22-26, Beograd.

Dakle, shodno članu 109 stav 2, tužilac ima mogućnost da započne postupak utvrđivanja ništavosti chf ugovora o kreditu. Kao što je već rečeno, postupak je potpuno besplatan a posledice njegove uspešne realizacije bi bile identične uspehu u parnici, s tim što je parnica daleko skuplja i vremenski duže traje.

Matricu u PDF formatu možete preuzeti klikom na link u nastavku:  https://efektiva.rs/wp-content/uploads/2016/05/ТУЖИЛАШТВО.pdf