Presude u korist roditelja zbog cene vrtića!

Prvi osnovni sud doneo je presudu u korist roditelja koji su podneli tužbe protiv gradske uprave Grada Beograda zbog nezakonitog obračunavanja cene vrtića, prenose Večernje novosti.

“Prosečan iznos po tužbenom zahtevu je oko 150.000 dinara. U toku je žalbeni postupak, po čijem okončanju će presude postati pravosnažne, a realno je da čitav proces bude gotov do kraja godine”, piše list.

Tužbe građana su usledile posle mišljenja Vrhovnog kasacionog suda da roditelji imaju pravo na naknadu štete, jer su plaćali nekoliko puta višu cenu od predviđene zakonom.

Nezakonita naplata računa za vrtić odnosi se na period od 3. aprila 2010. do 31. decembra 2014. godine. Roditelji su plaćali veći iznos od zakonom propisanih 20 odsto od ekonomske cene, pa su mesečni računi u Beogradu iznosili 8.700, a potom i 9.700 dinara.

Od 1. januara 2015. godine računi za vrtiće počeli su da se plaćaju po zakonskim propisima, odnosno roditelji plaćaju 20 odsto od ekonomske cene. U Beogradu je cena vrtića 5.427 dinara mesečno.

U aprilu je Prvom osnovnom sudu stiglo 5.000 tužbi građana zbog nezakonitog obračuna cene za vrtiće, navode Večernje novosti.

Oštećeni roditelji koji žele da ostvare pravo na povraćaj preplaćenog novca, mogu se obratiti udruženju za besplatnu pravnu pomoć. Potrebno je spremiti Izvod iz matične knjige roženih za dete/decu, a rok zastarelosti potraživanja je 3 godine unazad!