Ništavost valutne klauzule u CHF!

U nastavku dajemo PRAVNOSNAŽNU presudu za ništavost valutne klauzule u CHF, kao i jednu prvostepenu. Prvu je doneo Privredni apelacioni sud u Beogradu, a drugu Viši sud u Beogradu.

Presude su značajne iz više razloga. Prvo, potvrđuju nezakonitost ugovaranja valutne klauzule u CHF, koja je odavno izgubila svoju svrhu i služila je isključivo bogaćenju banaka, koje se nisu zaduživale u ovoj valuti. To je u svojoj izjavi potvrdio i predsednik Vrhovnog suda gospodin Milojević.

Drugo, presude su donete pre stava VKS (2.4.2019.), i zapravo potvrđuju da su sudovi već bili formirali sudsku praksu, koji je kasniji stav VKS samo potvrdio, ali i dao dodatno pojašnjenje da u slučaju utvrđenja ništavosti valutne klauzule u chf, kredit treba konvertovati u evro, po paritetu koji je važio na dan isplate kredita, a kasnije na dan svake uplate. Time bi svako ko uspe u sporu, ostvario značajno umanjenje glavnice, jer bez obzira na to što su kamate na evro, u vreme isplate ovih kredita, bile nešto veće, kasniji pad euribora, kao i procentualno manji rast evra u odnosu na rast franka, su doprineli da korisnik plati značajno veću sumu na chf kreditu, u odnosu na evro kredit koji je tada mogao da podigne. Ovo naročito važi za one korisnike koji su na chf kreditu imali fiksne kamate od 3,9% pa na gore.

Ipak, utvrđenje ništavosti valutne klauzule ne donosi istu korist svim chf korisnicima, pa oni koji su imali promenljivu kamatu sa minimanim maržama (kod KBCbanke 1%, ili Hypo, Sber, EFG po 2,5%), pre podnošenja tužbe treba matematički da provere da li im se i koliko isplati poništavanje valutne klauzule.

Presuda Višeg suda u Beogradu je značajna i iz razloga jer se njom potvrđuje da se pravo na isticanje ništavosti ove odredbe ne gasi, pa bi se isto u budućnosti moglo primeniti na korisnike CHF kredita koji su prihvatili primenu Zakona o konverziji.

Takođe, istom presudom je ovaj Sud osporio pravo banke na naplatu premije osiguranja za NKOSK, što je svakako značajno za dalju sudsku praksu. Podsećamo, za sada je doneta jedna pravnosnažna presuda za NKOKS, a o tome možete pročitati više na ovom linku: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/pravnosnazna-presuda-za-nkosk/

VAŽNO! U sklopu ovog postupka, Viši sud je USVOJIO I PRIVEMENU MERU zabrane prodaje nepokretnosti do okončanja sudskog postupka, koju  objavljujemo, a koja je doneta na preporuku stava VKS od 2.4.2019.

U nastavku je i prva strana presude Privrednog apelacionog suda!

POZIVAMO SVE KORISNIKE CHF KREDITA, KOJI SU OTPLATILI SVOJE KREDITE ILI SU IM UGOVORI RASKINUTI PRE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O KONVERZIJI, I KOJE JE ISTI ZAOBIŠAO, DA NAM SE JAVE RADI POMOĆI OKO POKRETANJA TUŽBE ZA UTVRĐENJE ZA NIŠTAVOST VALUTNE KLAUZULE. ISTO VAŽI I ZA PRAVNA LICA I KREDITE KOJI NISU BILI STAMBENI A NA KOJE SE ZAKON O KONVERZIJI NE ODNOSI!

Kao što vidite u presudi Višeg suda, Rajfajzen banka nije dokazala na sudu da se zadužila u chf, kao ni da je pisanim putem upozorila klijenta na rizike zaduživanja u chf, te će svako ko pokrene postupak protiv ove banke, gotovo izvesno isti i dobiti. Ovo važi i za sve druge banke, jer u nebrojeno postupaka koje se uveliko vode pred sudovima širom Srbije, pouzdano znamo da ne postoji banka koja može da ispuni ova dva uslova:

  1. Da dokaže da se zadužila u chf
  2. Da dokaže da je pisanim putem upozorila klijenta na rizike zaduživanja

Napomena: da bi dobila spor, banka mora da dokaže oba ova uslova, čak ne samo ni jedan od njih!

 

65441527_2314940952057354_990188926087987200_n 65462006_1270321763137428_275114207454691328_n 66030326_359323068061753_8965881802497458176_n

65545162_2529600373725376_1481989263032582144_n 65594093_431576881019115_1947038817080836096_n