Predlog mera!

U skladu sa novonastalom situacijom i potrebom da građani ostanu u svojim domovima, u cilju suzbijanja širenja epidemije korona virusa, a iz razloga olakšavanja položaja potrošača, Udruženje Efektiva predlaže sledeće mere:

  1. Da sve banke i komunalna preduzeća odlože postupke prinudne naplate
  2. Da sva komunalna preduzeća umanje račune u određenom procentu
  3. Da parking servisi ne naplaćuju parkiranje na uličnim parkiralištima