Presuđeno i u Grčkoj!

Valutna klauzula u CHF ništava je i u Grčkoj, pravnosnažnom sudskom odlukom po kolektivnoj tužbi za 70.000 korisnika kredita!

Posredstvom kolega iz udruženja iz Slovenije i Hrvatske, prenosimo vest iz Grčke!

29.12.2017. doneta je prva evropska pravnosnažna kolektivna sudska presuda kojom je valutna klauzula CHF proglašena nepoštenom i ništavom. Presudu je doneo Žalbeni sud Piraeus u Grčkoj. Presuda se odnosi na 70.000 dužnika obuhvaćenih kolektivnom tužbom protiv grčke Eurobanke (koja posluje i u Srbiji i koja ima oko 5.000 kredita plasiranih u CHF)

Nakon pravnosnažnih presuda za nepoštenost valutne klauzule CHF Vrhovnoga suda u Španiji 2015., Vrhovnog suda u Njemačkoj protiv pravnog osobe 2017, sud u Piraeusu čestitao je grčkim dužnicima Novu godinu prvom pravnosnažnom kolektivnom sudskom presudom u EU kojom je utvrđeno nepošteno postupanje banke kod ugovaranja valutne klauzule CHF.

Žalbeni sud utvrdio je da CHF krediti nisu uobičajeni krediti, nego su to finansijski proizvodi s velikim rizicima te da banke nisu dale potrošačima dovoljno informacija kod ugovaranja kredita. Potvrđeno je presudom da nisu udovoljeni zahtevi iz poznate presude Suda EU C-186/16, drugim rečima, sud je utvrdio:
– ugovaranje valutne klauzule CHF bilo je gramatički tačno, ali nije bilo jasno i razumljivo, jer nije tačno i razumljivo objašnjen mehanizam uticaja drugih događaja na promenu kursa, na temelju čega bi potrošač mogao znati kakve ekonomske posledice na njega ugovorena valuta CHF proizvodi u budućnosti
– CHF krediti nisu obični krediti, nego su to krediti koji su neposredno povezani s FOREX tržištem, o čemu su potrošači takođe morali biti obaviješteni
– banka je morala dati informacije kako će tačno delovati na preostali dug velika depresijacija eura i istovremeno povećanje kamatnih stopa
– o takvom konkretnom proizvodu, koji nije obični hipotekarni kredit, nego je složeni finansijski proizvod, banka je morala informisati potrošače putem posebnih savetnika s posebnim kvalifikacijama za takav posao
– banka nije ponudila potrošačima mogućnost zaštite od rizika promene kursa, dok je sebe od takvih rizika potpuno zaštitila
– banka je znala da potrošači nisu imali primanja u CHF-u te da nisu špekulirali kod ugovaranja kredita kao ulagači, nego su taj kredit uzeli isključivo zbog niže kamatne stope
– na kraju, banka je znala da će doći do velike depresijacije eura i posledično do promene kreditne sposobnosti dužnika potrošača, i to iznad njihovih mogućnosti.

Banka je, nasuprot odluci suda, tvrdila da su potrošači bili obavezni poznavati sve rizike koje preuzimaju ugovaranjem CHF kredita. Iz te tvrdnje vidi se pokušaj prilagođavanja banke novim momentima nakon presude Suda EU, jer sve donedavno banke su se branile stavom kako one jesu upozoravale na rizike, međutim, dokazano je da to nije istina. Očigledno je da su u laži kratke noge.

Grčka presuda prva je pravnosnažna kolektivna sudska presuda u grčkom slučaju franak u kojem ima nekoliko kolektivnih tužbi, a budući da su preostale prvostepene kolektivne presude jednake ovoj presudi, očekujemo da će u Grčkoj i ostali žalbeni sudovi presuditi na jednak način te će banke na temelju tih presuda morati obeštetiti sve oštećene potrošače.