Profitabilnost banaka raste, broj zaposlenih se smanjuje

Narodna banka Srbije je 16.12.2011. godine objavila izveštaj Kontrola poslovanja banaka za III kvartal ove godine. U nastavku analiziramo najzanimljivije delove.

 

U Srbiji posluju 33 banke, od kojih NBS 21-u klasifikuje kao stranu banku, tj sa vlasništvom stranih lica, dok njih 12 svrstava u grupu domaćih banaka. Skoro smo imali priliku, tačnije u nedeljniku Novi Magazin od 28.11.2011. da pročitamo izjavu g-dina Veroljuba Dugalića, generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije, u kojoj kaže da banke koje rade u Srbiji sa stranim kapitalom, nisu strane već srpske i da su nezavisne od svojih matica. Dakle, imamo li 33 ili 12 domaćih banaka?

 

U bankarskom sektoru u Srbiji je ukupno zaposleno 29.644 lica, a ukupan kapital banaka iznosi 535 mlrd RSD, što po nekom sadašnjem srednjem kursu od oko 102 RSD za 1 EUR, iznosi oko 5 milijardi i 245 miliona EUR-a.

Ukupan dobitak pre oporezivanja banaka za prvih 9 meseci ove godine iznosi 25,1 mlrd RSD, ili oko 246 miliona EUR-a, što je za 21.2% više u odnosu na isti period prošle godine. Po tom parametru, banke se lagano približavaju „zlatnoj“ godini 2008-oj, kada je u istom periodu profitabilnost banaka iznosila 33.7 mlrd RSD. Zanimljiv je i pokazatelj koji govori da banke od 2009, kada smo ušli u krizu i kada je profitabilnost banaka iznosila 15.4 mlrd RSD, beleže konstantan rast profita, i to, napominjemo, u uslovima „najveće svetske ekonomske krize“.

Od ukupnog broja banaka, njih 10 je kvartal završilo sa gubitkom, od ukupno 6,9 mlrd RSD, što je manje od profita samo jedne banke, prvoplasirane Banke Inteza, čija je ukupna dobit 7,8 mlrd RSD. Slede Raiffeisen sa 4,3, Unicredit sa 4, Komercijalna sa 3 i EFG sa 2,2 mlrd RSD dobitka.

Građane sa stambenim kreditima u CHF valuti (i ostalim valutama) će najviše „zaboleti“ profiti banaka kod kojih imaju pomenuta zaduženja, znajući da je deo profita nastao i od neosnovanog podizanja kamata i marži.

Samo da uporedimo, u Srbiji je u istom periodu, za prvih 9 meseci ove godine, zatvoreno 10.800 preduzeća, a oko 90.000 ljudi je ostalo bez posla.

Što se smanjenja radne snage tiče, ni banke na to nisu imune, pa iako beleže sve veće poslovne uspehe, broj zaposlenih u bankarskom sektoru se smanjio, u odnosu na kraj 2010. godine, za 243, a u odnosu na 2009. za 1.538.

Napomena: sve se dešava u periodu rasta ukupne profitabilnosti banaka.

 

Banke koje vode najveću „brigu o zaposlenima“, tj banke koje su za 9 meseci ove godine napravile najveći manjak u broju radnika su:

–         Vojvođanska – 291,

–         Raiffeisen – 123,

–         ProCredit – 99.

 

U odnosu na ukupan period od kraja 2009 do danas, najviše otpuštenih radnika imaju:

–         Vojvođanska – 633,

–         Procredit – 531

–         Credy banka – 316.

Napomena:  Vojvođanska i Credy banka su 2010. god završile sa gubitkom od 1,06 mlrd RSD, odnosno 843,5 miliona RSD, dok je ProCredit 2010. završio sa dobitkom od 445 miliona RSD.

 

 

Za kraj analize, podsećamo na po jednu Korporativnu vrednost ili viziju koja „krasi“ sajtove pomenutih banaka:

–         Vojvođanska: Vizija Banke, koju ćemo nastaviti da sprovodimo, jeste savremeno organizovana, profitabilna i dugoročno uspešna banka koja permanentno brine o potrebama i mogućnostima svojih klijenata, zaposlenih i sredine u kojoj deluje.

–         ProCredit:  posvećeni smo tome da se prema svim klijentima i zaposlenima odnosimo sa poštovanjem i na fer način.

–         Credy banka: unapređenje aspekata socijalnog okruženja, kako bi ono uz našu pomoć bilo bolje, veselije i zdravije