Saopštenje Srpska banka!

Udruženje bankarskih klijenata Efektiva u vezi sa Srpskom bankom, na osnovu do sada raspoloživih informacija prikupljenih od nadležnih organa i same banke, saopštava sledeće:

–          Klijenti Srpske banke nisu u obavezi da ugase svoje tekuće račune, niti je to moguće za one građane koji imaju obavezu prema banci u smislu kredita, kartica, dozvoljenog minusa itd…

–          Sve ove pozajmice, uz nepromenjene uslove, će biti prebačene u jedinu preostalu ekspozituru u Savskoj ulici u Beogradu, i te partije će biti aktivne do ugovorenih rokova  dospeća

–          Građani koji žele I imaju mogućnost da zatvore svoje račune, mogu to uraditi do 22. Januara u ekspoziturama u svom gradu, a nakon toga samo u Beogradu.

–          Građani koji nemaju mogućnost zatvaranja računa i prebacivanja svojih primanja u drugu banku, ubuduće će moći da svoje obaveze servisiraju na šalterima Pošte, gde će moći i da podižu svoja primanja (plate, penzije) bez naknade (isto kao i da banka normalno funkcioniše).

–          Penzioneri koji žele da prebace račun u drugu banku, moraju zatvoriti postojeći u Srpskoj banci (ako nema dugovanja), a zatim Potvrdu o zatvorenom računu dostaviti Republičkom PIO fondu, kako bi penzije bile preusmerene na drugi račun.

–          Štedne uloge će građani moći da podignu nakon isteka roka dospeća, u skladu sa Ugovorom o oročenju