Saopštenje NBS u vezi sa jačanjem švajcarskog franka!

Centralna banka Švajcarske (Swiss National Bank – SNB) je danas na vanrednoj sednici Upravnog odbora neočekivano ukinula donju granicu deviznog kursa od 1,20 franaka za jedan evro koju je uvela u septembru 2011. godine sa ciljem sprečavanja daljeg jačanja domaće valute. 

Prilikom donošenja današnje odluke centralna banka se rukovodila procenom da je u međuvremenu precenjenost franka smanjena i da je privreda sposobna da se prilagodi trenutnim tržišnim uslovima. Trenutno slabljenje evra u odnosu na dolar uticalo je i na slabljenje franka prema američkoj valuti, što je po mišljenju centralne banke bio dodatni razlog da se prekine sa održavanjem minimalnog nivoa deviznog kursa.Švajcarska centralna banka je istovremeno pokušala da smanjenjem kamatnih stopa (za po 50 baznih poena smanjeni ciljani raspon 3M LIBOR-a i kamatna stopa na prekonoćne depozite banaka i drugih finansijskih institucija kod SNB) umanji pritisak na jačanje valute.

Ipak, globalna finansijska tržišta su na ove mere veoma burno odreagovala. Neočekivana odluka Centralne banke Švajcarske je u prepodnevnom trgovanju dovela do značajnog jačanja franka, koji ojačao za gotovo 40% u odnosu na evro, da bi se nešto kasnije stabilizovao na nivou od 1,03 franka za evro, što predstavlja jačanje švajcarske valute za oko 15%.

Današnja dešavanja nisu zaobišla ni valute u regionu, s obzirom da je u pojedinim zemljama značajan deo kreditnog portfolija denominovan u švajcarskim francima, tako da poslednja kretanja ponovo poskupljuju servisiranje ovih kredita od strane stanovništva i privrede. Poljski zlot je prema evru oslabio za 1,1%, a mađarska forinta za 0,6%.

Domaće devizno tržište nije bilo značajnije uzdrmano današnjim turbulencijama iz međunarodnog okruženja. Ipak, imajući u vidu aktuelna kretanja, Narodna banka Srbije će i dalje pažljivo pratiti promene vrednosti najvećih svetskih valuta i nastojati da umanji prelivanje negativnih posledica na domaće tržište. Takođe, Narodna banka očekuje da će svi eventualni zastoji na domaćem deviznom tržištu u trgovini švajcarskim frankom biti otklonjeni u što kraćem roku, odnosno da će biti obezbeđeno redovno obavljanje svih transakcija. Narodna banka Srbije će naročito pažljivo pratiti posledice ovih promena po stabilnost finansijskog sistema, imajući u vidu položaj korisnika stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima.

Kabinet guvernera