Sastank u NBS

Dana 29.09.2011 u prostorijama NBS održan je sastanak izmedju predstavnika NBS Radice Dimitrijević, Zamenika Generalnog Direktora Centra za korisnike finansijskih usluga i Jelene Popović, Direktora Odeljenja za informisanje i obrazovanje korisnika finansijskih usluga i predstavnika Udruženja EFEKTIVA Dejana Gavrilovića. Razgovor, koji je protekao u prijatnom tonu, nije doneo ništa revolucionarno, mada je iskazano razumevanje za naš rad, ciljeve i ideje koje planiramo da realizujemo. Sagovornice iz NBS su ukratko, koliko je vreme dozvoljavalo, upoznate sa razlozima osnivanja našeg Udruženja i sa potrebom povećanja nivoa komunikacije izmedju korisnika bankarskih usluga i NBS, kao kontrolnog organa poslovanja banaka.

Kroz prigovore koje im gradjani svakodnevno šalju, vrlo su dobro upoznati sa problemima koji postoje, a naročito sa problemom kredita indeksiranih u “švajcarcima”, medjutim, saopštile su da NBS u ovom trenutku ne može da preduzme ništa drugo, ni više od onog što je propisano, a to je posredovanje medju suprotstavljenim stranama u postupku medijacije. Takodje, smatraju da će novi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji na snagu stupa početkom decembra, dovesti stanje u normalu i ispraviti dosadašnje nepravilnosti.

Predstavnik Udruženja je preneo naše stavove da sama medijacija nije dovoljna, jer se poziva na dobrovoljnost obe strane u sporu, što daje mogućnost jednoj od strana, u ovom slučaju bankama jer se klijenti žale na njih, a ne one na klijente, da jednostavno ne dodju. Time ceo proces gubi na smislu. Prenet je i naš stav da NBS u takvim slučajevima mora da reaguje konkretnom akcijom, kako bi se pronašlo zadovoljavajuće rešenje. Takodje, iz NBS je stigao i predlog da članovi Udruženja učestvuju na seminarima i obukama koje NBS organizuje i obrnuto, da prisustvuju našim potencijanim predavanjima u cilju povećanja stepena finasijske edukacije gradjana.

Ono što je pomalo poražavajući podatak, na kom mi očigledno moramo da poradimo u bliskoj budućnosti, to je broj ukupnih prigovora koji stigne u NBS od oko 2.000 godišnje. Ako se uzme u obzir da je kredita u CHF, po nekim procenama oko 30.000, a da prigovore pišu i oni koji nisu korisnici tog kredita, dolazimo do podatka da su naši gradjani poprilično nezainteresovani za rešavanje svojih problema. U skladu za tom nezainteresovanošću je i brzina na koju nadležne institucije i reaguju na naše probleme, a to, kao što smo rekli, moramo promeniti. U skladu sa tim, Udruženje Efektiva će pokrenuti akciju zatrpavanja banaka i NBS prigovorima, o čemu će članstvo i šira javnost biti uskoro obaveštena.