Peta pravnosnažna za NKOSK!

Još jedna pravnosnažna presuda kojom je banka primorana da korisniku kredita vrati naplaćeni iznos za osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije!

Prema našim saznanjima, ovo je peta pravnosnažna presuda u korist dužnika, dok u korist banke postoji samo jedna. O prethodnima presudama možete pročitati na ovom linku: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/cetvrta-pravnosnazna-za-nkosk/

Zainteresovani za tužbu mogu da nam se obrate za pomoć na mejl office@efektiva.rs!

Ovog puta, korisnik dobija nazad oko 160.000 din! Obrazloženje presude je u nastavku.

86481462_234112900941611_4240873583066218496_n 86492290_199677834568358_7641697188472422400_n