Skresana nezakonita kamata VB lizinga

Privredni sud doneo je prvostepenu presudu po kojoj će VB lizing morati da vrati novac koji je nezakonito prisvojio tako što je povećao lizing naknadu.

Ovo je prva presuda protiv neke lizing kuće po tom osnovu, a slična je presudama koje su građani već dobijali protiv banaka koje su isto tako koristile nejasne kriterijume za određivanje promene kamatne stope i menjale ih.

Sa VB lizingom je firma iz Užica sklopila ugovor za kupovinu vozila na 60 meseci. Opštim uslovima lizinga bilo je predviđeno da je moguća promena kamatne stope zbog izmena uslova refinansiranja na tržištu, a da za to nije bila potrebna saglasnost korisnika. Drugim rečima, ugovor o lizingu je predviđao jednostrano menjanje kamate bez ikakvog pristanka klijenta i bez potpisivanja aneksa.

– VB lizing je uvećao kamatu, pa time i mesečnu lizing ratu i na taj način oštetio klijenta za oko 100.000 dinara. Sud je utvrdio da je ovakvo ugovaranje promene kamatne stope nedozvoljeno i poništio je spornu odredbu, jer ugovorna obaveza mora biti određena – kaže za “Blic” Dejan Gavrilović iz Udruženja “Efektiva”.

Sud smatra da je lizing kuća morala jasnije da odrediti i definiše kriterijume koji dovode do promene kamate, a time i rate. U VB lizingu, s druge strane, kažu za “Blic” da je ova kuća podnela Privrednom apelacionom sudu žalbu na ovu presudu.

– Poslovna praksa VB lizinga nije da komentariše sudske postupke u toku, pre pravosnažne odluke – ističu u VB lizingu.

 

Izvor: Blic