Sud u BIH poništio valutnu klauzulu u CHF!

Još jedna fenomenalna presuda Suda u Mostaru koji je poništio odredbu o valutnoj klauzuli kredita indeksiranog u švajcarskim francima.

Tužbenim zahtevom klijent je tražio da se poništi pravo banke da ugovora valutnu klauzulu u CHF kao i da poništi pravo banke da jednostrano povećava kamatu. Ovde se radi o klasičnom CHF kreditu kakve su i banke u Srbiji odobravale. Kamatna stopa je bila definisana na dobro poznat način uz korišćenje promenjivog dela (12-o mesečni Libor) plus 4,25% marže. Banka je, kao i banke u Srbiji, povećavala fiksni deo kamate (maržu), štiteći tako vrednost ukupne stope kamate, od pada vrednosti Libora, čime je sebi pribavila novčanu korist na štetu klijenta. Sud je obavezao banku da tako naplaćeni novac vrati klijentu uz odgovarajuću zateznu kamatu.

Drugi, mnogo štetniji deo po klijeta, i sve klijente zadužene u CHF valuti je upravo indeksiranost kredita u švajcarskim francima, koji su doveli do toga da klijenti i nakon nekoliko godina redovne otplate, banci duguju više nego što su pozajmili (izraženo u evrima). Ovde je Sud, po našem mišljenju, fenomenalno obrazložio svoju odluku, nazivajuće CHF kredite “toksičnim bankarskim proizvodom koji je unapred planiran i smišljen”. Na ovaj način, banka je prekršila principe savesnosti i poštenja i jednakosti uzajamnih davanja (ima ih i u našem Zakonu o obligacionim odnosima), “a što je još gore, to nije činila radi izbegavanja štete, već radi ostvarivanja enormne dobiti”…

Sud je takođe utvrdio da banka nije dokazala da se na inostranom tržištu zaduživala u francima, te je na taj način sav devizni rizik prebacila na klijenta, koji je na taj način bio izložen dvostrukom riziku, valutnom i kamatnom. Ovom presudom se od banke traži da vrati razliku naplaćenu povećavanjem fiskne marže, kao i razliku nastalu rastom kursa franke, uzimanjem u obzir odnos kursa franka i konvertibilne marke koji je važio na dan isplate kredita.

Hrabra odluka Suda u Mostaru koju pozdravljamo i iskreno se divimo sudiji na odlično obrazloženoj presudi, koja je došla u pravi čas, pred prvo ročište koje, po kolektivnoj tužbi, imamo 16. juna, a gde tražimo da se utvrdi isto: da su CHF krediti korisnike doveli u nepovoljan položaj, na korist banke, te tražimo da se ti krediti prenominuju u evre po kursu koji je važio na dan isplate kredita.