Sudije jače od pravde!

Sudije Višeg suda u Pančevu, Slavica Maksić, Vesna Vuković i Radnika Gulić, koje sude u drugostepenom veću, u sporovima gde su banke tužene za neosnovanu naplatu troškova obrade kredita, uprkos stavu VKS, donose presude u korist banaka.

Dakle, iako postoji stav Vrhovnog suda, prema kom banke gube sporove ako nisu jasno i nedvosmisleno upoznale korisnika kredita sa strukturom troškova obrade kredita (ni jedna ne ispunjava taj uslov), iako je taj stav potvrđen u nekoliko odbačenih revizija banaka, koje su pravnosnažno izgubile ove sporove, iako postoji usvojena revizija dužnika, kojom je ukinuta presuda u korist banke, iako postoje desetine pravnosnažnih presuda sa drugostepenih sudova širom Srbije (Viši sudovi Beograd, Novi Sad, Kruševac, Niš, Apelacioni Beograd i Novi Sad…), ovaj trio sudija, Maksić, Vuković i Gulić, isteruje neku svoju pravdu, preinačuje prvostepene presude u korist dužnika i presuđuje u korist banaka.

Dakle, sudije širom Srbije, sudije Vrhovnog suda, pa čak ni njihove kolege na Osnovnom sudu u Pančevu, koje presuđuju u korist dužnika, ne znaju svoj posao, samo je trio Maksić, Vuković i Gulić, koje smenjuju svoje uloge u većima Višeg suda u Pančevu, najpametniji na svetu i radi u korist banaka.

Tako prema njihovom stavu, banke uopšte ne moraju da upoznaju dužnika sa strukturom troškova obrade, dovoljno je samo da mu to naplate. Prema njihovom shvatanju pravde, banke se ovde nisu ponašale nesavesno, niti su na ovaj način dodatno zaradile na račun korisnika kredita, već je to sve u skladu sa ZOO i Zakonom o zaštiti korisnika.

Protiv sudija Maksić, Vuković i Gulić ćemo vrlo brzo podneti krivičnu prijavu a o njihovom radu ćemo obavestiti Ministarstvo pravde i Visoki savet sudstva. Razmotrićemo i neke radikalnije poteze, a nakon što zatražimo sastanak sa predsednikom Višeg suda.

Uvereni smo da će ove presude VKS ukinuti i da će pravda na kraju pobediti, samo nam nisu jasni motivi ovih sudija, da dodatno mrcvare korisnike kredita, koji sada moraju da čekaju na odluku VKS.

U nastavku su presude koje “U ime naroda” a u korist banaka, donosi ovaj genijalni trio:

aaaa

87887674_517822132493030_1453007386359889920_n