Poziv Telekomu i SBB-u!

Udruženje Efektiva uputilo je poziv kablovskim operatorima SBB i grupaciji oko Telekoma Srbija, za zajednički sastanak u cilju ujednačavanja njihovog odnosa prema potrošačima, tj poštovanja zakonskih propisa.

Očekujemo odgovor, nakon čega ćemo o stavu oba operatora obavestiti javnost.

Tekt dopisa je u nastavku:

Poštovani,

Nakon što je Ministarstvo trgovine zauzelo stav oko raskida ugovora sa kablovskim operatorom (Supernova je bila tema, ali se odnosi identično i na sve druge operatore) bez plaćanja penala, kada dođe do izmene ugovorenih uslova na štetu potrošača, nudimo obema kompanijama, Telekomu i SBB-u, da napravimo zajednički sastanak na tu, ali i na nekoliko drugih tema, gde mi vidimo da i dalje postoje kršenja prava potrošača, što bi se moglo eliminisati kako bi se izbegle buduće konfrontacije.
S obzirom da su obe kompanije u obavezi da imaju predstavnika potrošačke organizacije u komisiji za rešavanje reklamacija, nudimo mogućnost da kod oba operatora to bude predstavnik Efektive. Moguće je da vi već formalno imate nekog iz onih udruženja koja rade za novac, a ne rade suštinski svoj posao i upravo zato postoji dosta problema koje potrošači osećaju i koji su predmet nezadovoljstva kod oba operatora.
Kao što znate, mi ne držimo ničiju stranu i obe kompanije su bile predmet naših aktivnosti. Ako ste zainteresovani za ovaj predlog, da napravimo sastanak i dogovorimo detalje, stojimo vam na raspolaganju. Efektiva je nosilac projekta o zaštiti potrošača u uslugama od opšteg ekonomskog interesa koji finansira EU a što ima direktnog uticaja na otvaranje pregovaračkog poglavlja 28, koje se tiče zaštite potrošača. U okviru tog projekta se sve naše aktivnosti i rezultati prosleđuju Misiji EU i Nacionalnom konventu o EU.