Toplane da umanje račune za grejanje!

Poslednjih nekoliko dana temperature u Beogradu su niže od uobičajenih, pa su i temperature u stanovima bile ispod propisanih 20 stepeni celzijusovih. Ipak, BG Elektrane se nisu udostojile da puste grejanje kroz grejne instalacije te su građani, korisnici sistema daljinskog grejanja BG Elektrana, bili prinuđeni da svoje stanove dogrevaju na struju.

Obzirom da se grejanje, putem računa Infostana, plaća tokom cele godine, a da je često i na polovini zimskog perioda loše, zahtevamo od BG Elektrana da račune za grejanje za ovaj mesec, umanje za srazmeran iznos dana za koje nisu omogućile adekvatnu isporuku toplotne energije. Smatramo udarom na džep potrošača činjenicu da je potrebno izdvojiti dodatna sredstva za plaćane uvećanih računa za struju dok se u istom trenutku BG Elektranama plaća mesečna obaveza za grejanje, kojeg ovih dana očito nema.

Podsećamo nadležne u BG Elektranama da svoj posao moraju obavljati u skladu sa temperaturnim promenama a ne u skladu sa, od strane BG Elektrana, propisanim datumima za početak grejne sezone. U protivnom, trebalo bi da omoguće da korisnici ovu uslugu plaćaju po utrošenoj toplotonoj energiji, na šta ih obavezuje i član 83 Zakona o zaštiti potrošača, kojim je propisano da cena usluge od opšteg ekonomskog interesa mora biti obračunata prema stvarnim troškovima pruženih usluga.

Takođe, apelujemo i na odgovorne u ministarstvu pravde da po hitnom postupku u Zakon o parničnom postupku vrate institut kolektivne tužbe, kako bi organizacije potrošača mogle sudskim putem da zaštite kolektivne interese potrošača, koji su ovakvim ponašanjem davaoca usluge očigledno ugroženi.