U Eurobanci je Libor veći!

Želimo da obavestimo korisnike bankarskih usluga da obrate pažnju na najnovija dešavanja u vezi sa obračunima promenljivih kamatnih stopa, koje u sebi sadrže Libor (za kredite u švajcarskim francima), a nije nemoguće da se slično ne događa i u EVRO kreditima, gde je Euribor promenljiva komponenta kamate.

Imamo jasan dokaz da Eurobanka ne usklađuje kamatnu stopu sa promenama vrednosti Libora, čija je vrednost trenutno negativna  (sa minusnim predznakom), već da istu koristi kao vrednost nula (0) čime kamatnu stopu drži na višemm nivou, te od klijenta naplaćuje veći anuitet.

Dakle, u konkretnom primeru banka je klijentu poslala obaveštenje u kom se kaže da vrednost Libor-a na dan 01.01.2015. iznosi 0,00%. Proverom na internet stranicama na kojima se zvanično objavljuju vrednosti Libor-a, utvrđeno je da je vrednost Libora na taj dan iznosila -0,063%, što sabrano sa maržom od 2,00% daje kamatu od 1,937% što iznos anuiteta, u odnosu na ono što je banka priložila u planu otplate, čini 2 franka manjim. Nakon žalbe klijenta, banka izdaje potvrdu sa priznanjem prave vrednosti Libor-a (-0,063%) ali plan otplate ne menja!!!

Klijenti koji imaju kredite sa ovako definisanim kamatnim stopama moraju dobro proveriti da li banka koristi zvanične vrednosti Libor-a i Euribor-a ili, na štetu klijenta koristi veće vrednosti, čime se anuitet uvećava.

Takođe, neke banke, koristeći priliku vezanu sa problem kredita u švajcarskim francima, kao jednu od povoljnosti klijentima nude prelazak na niži tip kursa prilikom otplate kredita. Napominjemo da to ne predstavlja nikakvu dobru volju banke kao uslugu klijentu, već je to zakonska obaveza proistekla iz izmena Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

U nuđenju ovih “povoljnosti”, neke od banaka klijentima poturaju i administrativne zabrane na mesečna primanja, čime žele da osiguraju naplatu svojih potraživanja. Klijenti koji nemaju ugovorom definisanu ovu obavezu, ne moraju prihvatati ovakvu ponudu, obzirom da ona nije ni zakonska obaveza klijenta.