VAŽNO: Poravnanja sa Eurobankom!

Eurobanka je ponudila nove uslove za poravnanje sa našim članovima koji su podneli tužbe protiv ove banke za nadoknadu štete zbog dizanja kamate!

Već smo pisali o tome da je Eurobanka nedavno nudila poravnanja u smislu isplate novca po tužbenom zahtevu, ali uz uslov odricanja tužbe za poništenje celog ugovora. Rukovodstvo banke je, na našu sugestiju, donelo odluku da odustane od ovog uslova, te će se poravnanja sada raditi BEZ ODRICANJA za poništenje čitavog ugovora.

Efektiva podržava ovu odluku banke i ovim putem obaveštavamo sve naše članove koji su podneli tužbe protiv ove banke da mogu da pristupe proceduri poravnanja. Dakle, Eurobanka će u gotovom novcu (ko želi, može i umanjenje glavnice kredita) isplatiti iznos tužbenog zahteva uz pripis odgovarajuće zatezne kamate, plus nadoknadu sudskih troškova.

Ono što je na svakom ponaosob, jeste da proveri da li su iznosi koje banka nudi adekvatni gore navedenom. Ono što smo imali prilike da vidimo je da banka u nekim slučajevima nudi duplo više novca od iznosa tužbenog zahteva, što smatramo korektnom ponudom. Dakle, proveriti iznose, pa ako je to u redu, pristupiti poravnjanju, obaveštavanjem advokata o toj odluci.

Smatramo da će ova poravnanja, odnosno priliv svežeg novca dužnicima koji su tužili, predstavljati značajno finansijsko olakšanje bar za neki naredni period, dok se, nadamo se, problem CHF kredita ne reši trajno!