VAŽNO: Obavezan prigovor radi ukidanja pondera/ordeva!

Tokom današnjeg dana javljaju nam se korisnici kredita Alpha banke koji su dobili sledeći mejl, koji nije u formi zvaničnog odgovora na prigovor, već u formi obaveštenja:

 

Banka je donela odluku da kamatna stopa po Vašem stambenom kreditu bude utvrđena kao zbir promenljivog elementa EURIBOR/LIBOR i fiksnog elementa marže u visini definisanoj Ugovorom.

Navedena odluka biće realizovana u najkraćem roku.

Zahvaljujemo na razumevanju i strpljenju.

 

Ovaj mejl su dobili i oni koji su potpisali nezakoniti Aneks 1, koji je banka sprovodila u delo, a koji nije bio u skladu sa primenom Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Već smo obaveštavali o rešenjima NBS, ukidanju pondera/ordeva i vraćanju novca od strane Alpha banke. Sve te aktivnosti NBS-a i Alpha banke su se odnosile na građane koji su prigovore slali poslednjih meseci. Od 27.4.2012. kada je Alpha banka počela da vraća novac na račune svojih klijenata, javio nam se veliki broj građana kojima smo prosledili primer prigovora.

Napominjeno još jednom da ove odgovore dobijaju oni koji su poslali prigovor, te je obaveza svakog da to isto učini ukoliko želi da mu se nazakoniti ponder/ordev obriše iz ugovora o kreditu.

Podsećamo i na odgovor koji smo dobili od NBS, koji je već bio na našem sajtu, a u kom se kaže da NBS postupa samo po pojedinačnim prigovorima korisnika kredita, što u prevodu potvrđuje naš apel za slanje prigovora. Podsećamo i na to da je Alpha banka, do pre samo mesec-dva ovakve prigovore odbijala kao “neosnovane”. Ispostavilo se da su ipak osnovani…

 

UPUĆUJEMO OVOM PRILIKOM I JAVNI POZIV ALPHA BANCI DA NAM SE OBRATI RADI POMOĆI U EDUKACIJI SVOJIH ZAPOSLENIH KAKO BI BANKA OVAKVE GREŠKE, KOJE SA SOBOM NOSE I NOVČANE KAZNE, IZBEGLA U BUDUĆNOSTI!