Bankama preti bankrot!

Aktiviranje velikog broja kreditnih zaloga dovelo bi do bankrota i u finansijskom sektoru. Mnogi dugovi velikih kompanija već “zamrznuti”. Oduzete stanove nema ko da kupi.

 

Izvor: Novosti, 14.5.2012.

 

 

MASOVNIJE aktiviranje hipoteka u Srbiji dovelo bi do bankrota i banaka i preduzeća, te su zbog toga mnogi dugovi kompanija “zamrznuti”. Zasad je pod zalogom oko 934.000 nekretnina koje su građani, preduzetnici, mala i srednja, ali i velika preduzeća stavili kao garanciju da će vratiti zajmove.

U svetu su mnoge banke propale upravo zbog toga što nisu mogle da naplate dugove. I kod nas bi scenario bio isti. To potvrđuje gubitak Agrobanke od 29,4 milijarde dinara, koji je veći od celokupne dobiti pet najvećih banaka i koji je uticao da prvi put posle gotovo cele decenije bankarski sektor posluje s minusom. Agrobanka je zapala u probleme, jer je odobravala kredite firmama koje nisu mogle da ih vraćaju, a kapital je bio isuviše mali da bi mogao da podnese čekanje na rate. Sada država pokušava da spase ovu domaću banku, ali po svoj prilici jedino rešenje će biti da odreši kesu i sama pokrije minus od više od 200 miliona evra.

– Banke na kašičicu aktiviraju hipoteke, pre svega velikih preduzeća koja ne mogu da vraćaju kredite, jer bi to povuklo u propast i same banke – tvrde u jednoj od stranih banaka koje posluju u Srbiji. – Spremni smo da čekamo na rate. Situacija je nešto drugačija kada su u pitanju preduzetnici i mala i srednja preduzeća, kao i građani. Tu aktiviranje zaloge ide brže, ali da bi se naplata potraživanja sprovela do kraja, prođe i tri godine. Uz to, nekretnine nema ko da kupi.

Tako mnoge banke nude sve više nekretnina koje su oduzete vlasnicima, ali se one retko kupuju. Uposlednje tri godine je cena stanova u padu i za 40 odsto, pa banke ne mogu da naplate svoja potraživanja u potpunosti.

– Prodaja hipotekovanih nekretnina povećava ponudu, ali kada su u pitanju građani, broj nekretnina koje se nalaze na tržištu na ovaj način je isuviše mali da bi se ostvario značajniji uticaj na cene nekretnina – oko 300 hipoteka u odnosu na preko 8.000 stambenih kredita godišnje, na koje treba dodati i stanove prodate za gotovinu – kaže Miroslav Rebić, član IO Sosijete ženeral banke.