VKS potvrdio stav o obradi kredita!

Vrhovni kasacioni sud je u najnovijem Rešenju, koje je doneto po reviziji banke, još jednom potvrdio nedozvoljenost naplate troškova obrade kredita, i tako definitivno razbio dileme i spekulacije koje su se u javnosti pojavljivale nakon STAVA (klikni na reč), koji je ovaj Sud zauzeo 22. maja ove godine!

Ovim Rešenjem banke su konačno izgubile višegodišnju bitku u dokazivanju osnovanosti naplate troškove obrade kredita, jer je Vrhovni sud potvrdio svoj stav da banka ovaj trošak može da naplati samo ako je on realan i samo ako je korisnik o njemu prethodno jasno i nedvosmisleno informisan, tako da ni na koji način ne bude doveden u zabludu o kojim troškovima je reč.

Dakle, banke su morale da u ponudi pre zaključenja ugovora o kreditu, na taksativan način navedu šta čini troškove obrade kredita, a ne samo da to naplate u procentualnom iznosu, čime su zapravo korisnike dovodile u neravnopravan položaj, naplaćujući veće troškove od korisnika koji podigne veći kredit, što je u svom stavu potvrdila i NBS. Upravo je ta činjenica bila i početna osnova za sumnju da banke procentualnim ugovaranjem te odredbe, fiktivno naplaćuju nepostojeći trošak. U konkretnom slučaju, ali i u nebrojeno drugih sudskih postupaka, banke su imale priliku da na sudu dokažu šta čini trošak obrade kredita i po našim saznanjima, ni jedna do sada to nije uspela.

Sada je to i definitivno potvrđeno! Revizija banke je odbačena kao nedozvoljena, ali je objašnjenje Vrhovnog suda potpuno jasno i potvrđuje da bi odluka, čak i ako bibila dozvoljena Zakonom o parničnom postupku, bila nepovoljna po banku!

Banke u Srbiji su u posledenjih petnaestak godina, po ovom osnovu, od svojih korisnika u Srbiji naplatile nekoliko desetina miliona evra, koje građani sada u parnicama mogu da potražuju nazad, sa zateznom kamatom!

Zastarelosti za ove sporove nema, jer je po stavu VKS, ova odredba ništava, a ništavost ugovorne odredbe ne zastareva!

Stav VKS je na ovom linku: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/vks-zauzeo-stav-o-troskovima-obrade-kredita-ii-deo/

Svi koji žele da ostvare pravo na povraćaj novca od naplaćenih troškova obrade kredita, mogu to učini ovako: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/obrada-kredita-uputstvo-za-tuzbe/

U nastavku je Rešenje VKS-a!

VKS1 VKS2 VKS3