VKS ponovo ukinuo presudu!

Još jednu pravnosnažnu presudu kojom je odbijen tužbeni zahtev za utvrđenje ništavosti CHF ugovora o kreditu, Vrhovni kasacioni sud je ukinuo i vratio na ponovno suđenje.

Radi se o postupku koji je vođen pred Privrednim sudom u Beogradu, u kom je traženo utvrđenje ništavosti tri ugovora o CHF kreditu, a koje je tužilac pravnosnažno izgubio.

Na sednici održanoj dana 22.2.2018. (istog dana kada je doneto i prethodno Rešenje VKS o kom smo pisali, klikni OVDE), veće VKS-a je ukinulo presudu Privrednog apelacionog suda, uz obrazloženje da je trebalo ispitati neke od sledećih tvrdnji:

  • povreda dvostrukog obezbeđenja (valutna klauzula i promenljiva kamata)
  • informisanost klijenta o rizicima zaduživanja u CHF valuti
  • uslovi zaduživanja banke

VKS smatra da ove tvrdnje predstavljaju odlučne činjenice kojima se opredeljuje i osnovanost tužbenog zahteva!

Već postoje ranije odlukeVKS po kojima ugovaranje valutne klauzule i promenljive kamatne stope predstavlja vid dvostrukog obezbeđenja banke, a čije ugovaranje predstavlja nepravičnu ugovornu odredbu, koja za cilj ima dvostruko ostvarivanje profita (na kamati i valutnoj klauzuli).

Presude EU suda pravde, uveliko konstatuju da je predugovorna informisanost klijenta bila ključna za zaključenje ugovora, odnosno za utvrđenje njegove ništavosti u slučaju da je pravilna informisanost klijenta od strane banke izostala.

Ovo Rešenje VKS-a daje novu nadu da bi ugovori o kreditima u švajcarskim francima u dogledno vreme mogli biti proglašeni ništavima. Međutim, ovo je za sada stav jednog veća. Ne tako davno VKS se po istom pitanju dva puta izjasnio u korist banke i potvrdio odbijajuće presude za ništavost ugovora, pa još uvek nije poznato štaa je generalni stav VKS po ovom pitanju.

Rešenje VKS-a je u nastavku!

VKS 1 VKS 2 VKS 3 VKS 4