Viši sud u BG usvojio raskid CHF kredita!

Viši sud u Beogradu je nedavno doneo drugu po redu prvostepenu presudu kojom je usvojen tužbeni zahtev za raskid CHF ugovora o kreditu.

Ovo možda i ne bi bila neka bitna vest da ovaj Sud do sada nije donosio uglavnom odbijajuće prvostepene presude za raskid CHF kredita (ima ih 3, u odnosu na 2 pravnosnažne iz Novog Sada), ali i za utvrđenje potpune ništavosti ovih ugovora (ima nekoliko pravnosnažnih).

Pre oko dva meseca, Viši sud je doneo prvu usvajajuću prvostepenu presudu za raskid, a sada i drugu. Moguće je da ovo predstavlja zaokret u odlukama ovog Suda, nakon nekoliko presuda Vrhovnog suda, kojima su pravnosnažno odbijene presude za raskid, ukidane i vraćane na ponovno suđenje!

Okolnosti na koje se poziva tužilac u tužbi su dobro poznate, a to su promenjene okolnosti usled enormnog rasta kursa franka u odnosu na dinar i evro.

Više o tome na ovom linku: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/grupne-tuzbe-za-raskid-chf-kredita/

U nastavku je samo prva strana presude, jer su argumetni u nastavku već dobro poznati.

Image