Unižavanje prava potrošača!

Tragom informacije koju smo dobili, a koja kaže da će kolektivna tužba biti vraćena u zakonodavni sistem, ali da će mogućnost pokretanja iste imati samo jedno “udruženje potrošača”, koje dokazano radi u korist trgovaca a na štetu potrošača, koje je čak i deo radne grupe koja se bavi implementacijom kolektivne tužbe, danas je upućen dopis Ministarstvu pravde u kom tražimo zvanične informacije o radu Radne grupe, kao i učešće u istoj.

Zbog informacija koje posedujemo i za koje imamo čvrste dokaze, a koje ćemo uskoro izneti u javnost, danas je upućen i dopis Ministarstvu trgovine (MTTT), u kom su ponovo prezentovane činjenice koje potvrđuju nezakonito delovanje organizacije iz gornjeg dela ovog teksta, i gde se traži njeno brisanje iz evidencije MTTT.

Ustavna obaveza države je da štiti potrošače, a ne da finansira i pomaže udruženja koja rade na štetu potrošača, koje gledaju isključivo sopstveni interes i koje služe kako bi u javnosti bila prikazana nekakava briga o potrošačima, a koja zapravo krije gotovo kriminalne radnje!

Mi ćemo se boriti da se tome stane na put i u tu svrhu spremni smo da uradimo sve ono što je do nas da se prava potrošača podignu na nivo prava evropskih potrošača, a ne da se vraćaju na nivo iz srednjeg veka!

Potrebno je da potrošači shvate da ako ovo prođe, onda neće biti moguće ostvariti ni najmanje potrošačko pravo, a trgovci će moći da nam prodaju i uvaljuju robu najgoreg kvaliteta. Ni sada prava potrošača nisu na nekom zavidnom nivou, ali ovim bi definitivno bila sahranjena bilo kakva nada za rešavanje nagomilanih problema sa trgovcima, bankama i komunalnim preduzećima, čiji je sponzor i kreator Ministarstvo trgovine psolednjih nekoliko godina!