Plenidba zakonskog izdržavanja!

IZVRŠITELJI NE SMEJU DA PLENE ZAKONSKO IZDRŽAVANJE!

Treći osnovni sud u Beogradu primorao je jednog nepokornog izvršitelja iz Beograda da jednom potrošaču, samohranoj majci koja nam se obratila za pomoć, odblokira bankovni račun preko kojeg ona prima svoj jedini prihod – zakonsko izdržavanje za decu – alimentacija!

Alimentacija predstavlja prihod koji je Zakonom o izvršenju i obezbeđenju izuzet od izvršenja. On se kao takav ne sme pleniti, a primalac se ne sme onemogućavati da ga koristi.

Izvršitelj je u februaru 2018. naložio banci da blokira račun naše članice, pa je odatle skinuo novac da bi namirio troškove postupka i svoju nagradu – pune dve godine pošto je ona, ne znajući da se protiv nje vodi izvršni postupak, direktno platila Infostanu nagomilani dug za komunalije.

Saznavši za blokadu računa i plenidbu novca, ona je u pisanom obliku zatražila od izvršitelja da joj odblokira račun i omogući joj da raspolaže alimentacijom.

Izvršitelj je otklonio nepravilnosti posle višemesečne agonije, i to tek uz angažovanje suda, a banka je uz posredovanje Efektive omogućila našoj članici da podiže alimentaciju uprkos blokadi računa, koju formalno samo izvršitelj može da povuče.

kako ovih i sličnih problema ima dosta, želimo da ukažemo na sledeće:

1. Po članu 257 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, ne mogu biti predmet izvršenja:

a) primanja na osnovu zakonskog izdržavanja, naknade štete zbog narušenja zdravlja, novčane rente zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad i novčane rente za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja;

b) primanja na osnovu novčane naknade za telesno oštećenje prema propisima o invalidskom osiguranju;

c) primanja koja se ostvaruju prema propisima o socijalnoj zaštiti;

d) primanja na osnovu privremene nezaposlenosti;

e) primanja na osnovu dodatka na decu;

f) primanja na osnovu stipendije i pomoći učenicima i studentima;

g) potraživanja čiji je prenos zakonom zabranjen.

2. Po članu 527 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kršenjem zabrane izvršenja na zaštićenim primanjima izvršitelj čini tešku disciplinsku povredu, koja ga izlaže disciplinskom postupku, što uključuje mogućnost da bude proglašen nedostojnim i da izgubi posao.

3. Kada banka po nalogu izvršitelja blokira izvršnom dužniku račun radi prinudne naplate kakvog potraživanja, račun je blokiran u celosti sa svim primanjima, bez obzira na osnov tih primanja.

4. Izvršitelju nisu dostupni podaci o osnovu primanja koja ležu na dužnikov račun, ali izvršitelj je ipak dužan da vodi računa o tome koja su primanja izuzeta od izvršenja, pa jednom kad sazna od dužnika u pisanom obliku (uz dostavljanje relevantnih dokaza) da se na blokiranom računu nalazi takvo primanje, on neće moći da se pravda kako nije znao za to primanje ili da priča kako nije njegovo da vodi računa o tome šta vi primate na račun (a čuli smo za takva pravdanja).

5. Posle dužnikovog pisanog obaveštenja (npr zahteva za otklanjanje nepravilnosti), izvršitelj je dužan da odblokira račun u banci i time omogući dužniku da raspolaže zaštićenim sredstvima. Ukoliko to odbije ili ignoriše, dužnik treba da se obrati SUDU.

6. Ukoliko sud rešenjem utvrdi nepravilnost, narediće izvršitelju da je otkloni, ili će je otkloniti sam. Sud ima i službenu dužnost da o utvrđenoj nepravilnosti obavesti Ministarstvo pravde i Komoru izvršitelja, radi pokretanja disciplinskog postupka. Sudsko rešenje kojim je utvrđena nepravilnost služi dužniku kao osnov za naknadu štete od izvršitelja.