Zavisimo li od banaka ili one od nas

U Srbiji svaki deseti gradjanin kasni sa otplatom kredita kao i svako peto pravno lice. Stanje je alarmantno a same procene bankara pokazuju da će biti još gore. Ko je kriv za to? Da li je to kriza, bankarska pohlepa ili mi sami?

Reklo bi se da je sve po malo. Kriza smanjuje broj radnih mesta, kurs evra i švajcarskog franka nepredvidivo raste, privreda beleži pad svojih aktivnosti, mi smo hteli da obezbedimo krov nad glavom a banke da zarade što više. I sve se poklopilo. Sad je samo pitanje ko će izvući deblji kraj.

Posledjih godina procenat „loših“ kredita konstanto raste. Gradjani i privreda se na razne načine dovijaju kako bi izmirivali svoje obaveze, ali šta su banke učinile da pomognu u otplati. Brojke koje pominjemo potiču iz njihove evidencije, što znači da su ih svesni.

Jedino su poslednji podaci nešto ohrabrujući, o tome da je zabeležen pad u broju kredita u docnji, ali samo za neupućene. Banke su pred stupanje na snagu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga dobar deo spornih kredita prodale firmama koje se bave naplatom potraživanja i na taj način donekle očistile svoje bilanse i pozitivno uticale na statistiku ali i na oslobadjanje dela novca namenjenog rezervacijama za loše plasmane, koji je dalje morao biti plasiran privredi, ali nije, što vidimo iz izjava privrednika koji su u pregovorima učestvovali.

Ali to je samo finansijsko knjigovodstveni trik. Broj loših kredita će sigurno rasti. To će uticati na kreditnu aktivnost banaka, to opet na celokupnu likvidnost sistema, onda opet na kreditnu sposobnost gradjana i privrede, pa se vraća na rast loših kredita i tako u krug. Kome to odgovara? Trebalo bi da ni bankama ni njihovim klijentima.

Koliko je stanje ozbiljno pokazuje i situacija u Hrvatskoj, u kojoj je svaka 11 isplaćena kuna nenaplativa, a čak svaka peta isplaćena privredi, što je slično kao i kod nas. Ono što je apsurdno  je da banke u Hrvatskoj i pored toga, prošlu godinu završavaju u debelom plusu od oko 620 miliona eura, što je za 10% više nego na kraju 2010. Videćemo uskoro šta će reći podaci o zaradi naših banaka za prošlu godinu, ali za očekivati je da i ovde bude slična situacija jer svi pokazatelji za prva tri kvartala 2011. pokazuju izuzetnu profitabilnost.

Sad nam samo treba logičan odgovor na pitanje: Kako je to moguće uz sve poteškoće sa kojima se suočava i društvo i same banke?