Završeno prvo ročište po tužbi Udruge Franak

Danas je na Trgovačkom sudu u Zagrebu održano prvo pripremno ročište u kolektivnom sporu protiv osam banaka.

 

Izvor: Udruga Franak, 4.7.2012

 

Na ročištu su prisustvovali zastupnici svih tuženih banaka, a raspravljalo se o procesnim pitanjima. Banke su u odgovorima na tužbu osporavale aktivni legitimitet tužitelja tvrdeći da ne postoje procesne pretpostavke za pokretanje spora, odnosno da tužitelj nema pravo podići kolektivnu tužbu pozivajući se na Zakon o parničnom postupku. No, kako se tužitelj poziva na odredbe Zakona o zaštiti potrošača koje dopuštaju pokretanje kolektivne tužbe, sudija Radovan Dobronić doneo je odluku prema kojoj se Savezu ‘Potrošač’ daje rok od 60 dana za dodatno obrazloženje kolektivnog interesa i preciziranje vremenskog razdoblja na koje se tužbeni zahtev odnosi – za svaku od banaka zasebno. U istom roku tužitelj se treba poejdinačno izjasniti na odgovore svake od banaka, a ne grupnim odgovorom. Nakon toga će banke imati rok od 60 dana da odgovore na podnesak tužitelja.