Efektiva u Evropskoj komisiji!

Udruženje potrošača Efektiva, dobilo je poziv od Evropske komisije, radi sastanka na temu zaštite potrošača, sprovođenja postupaka izvršenja, sporosti pravosuđa i dr.

 
Ono što je zanimljivo, nastavlja se praksa da međunarodne institucije više vrednuju rad i rezultate Efektive od nama nadležnog ministarstva trgovine i ministra Ljajića na njegovom čelu, kog smo detaljno upoznali sa sistemskim problemom unižavanja prava potrošača, iza kog stoji njegovo ministarstvo.
Osim nedovoljnog angažovanja, ovo ministarstvo godinama finansira kvazi udruženja za zaštitu potrošača, koja postoje samo na papiru, dok u praksi rade na tome da prigrabe što veći novac za privatne potrebe, kako od samog ministarstva, tako i od komunalnih preduzeća, trgovaca i banaka, što je izričito zabranjeno Zakonom o zaštiti potrošača.
Iako smo ministarstvu pružili neoborive dokaze koji pokazuju spregu trgovaca, komunalnih preduzeća i ovih kvazi udruženja, kao što su ugovori o donacijama u višemilionskim iznosima, ministarstvo uporno odbija da iste obriše iz evidencije udruženja potrošača, već ih dodatno finansira novcem poreskih obveznika. 
Ministarstvu trgovine udruženje Efektiva ne može biti partner, jer cilj ovog ministarstva nije popravljanje situacije u oblasti prava potrošača, već očito nešto drugo, u čemu delatnost i rezultati Efektive nisu dobrodošli.
Danas ćemo predstavnicima Evropske komisije još jednom ukazati na spregu ministarstvo trgovine – trgovci – kvazi udruženja potrošača, koja služi da u javnosti stvori sliku od nekakvom sistemu za zaštitu potrošača koje propagira i podržava ministarstvo, a koje ne daje nikakve efekte kroz rezultate koji se mogu prikazati i dokazati, a koji bi potrošačima bili jasno merljivi.
Ohrabruje činjenica da evropske institucije znaju sa kim u Srbiji mogu da razgovaraju na temu zaštite potrošača i da dobiju realno mišljenje o stanju u ovoj oblasti, a ne imaginarnu sliku koju kreiraju u ministrastvu zarad ko zna čijih interesa…