Izveštaj sa sastanka sa EK!

EFEKTIVA SA EKSPERTIMA EVROPSKE KOMISIJE O SPROVOĐENJU IZVRŠENJA U SRBIJIUdruženje potrošača Efektiva, obavilo je razgovor sa ekspertima Evropske komisije, Katlinom Popovim iz Evropske komore izvršitelja i Majom Grubišin iz Ministarstva pravde Hrvatske, u prisustvu još dvoje stalnih predstavnika EK u Srbji, o problemima sa kojima se građani Srbije susreću u izvršnom postupku, bilo kao dužnici bilo kao poverioci.

Tema polusatnog sastanka, koji je inicirala Misija Evropske unije u Srbiji, bilo je sprovođenje izvršenja na osnovu sudskih odluka i verodostojnih isprava u Srbiji, kao i postupanje javnih izvršitelja.

Efektiva je istakla da je sistemska mana izvršnog postupka u Srbiji to što je on pre svega prilagođen bogatim poveriocima kao što su javna komunalna preduzeća i banke, a neprilagođen dramatično lošoj socijalnoj situaciji u kojoj je najveći deo stanovništva u statusu dužnika zato što je trećina stanovništva nezaposlena, a ogromna većina „živi“ tako što svakog meseca bira između plaćanja računa i plaćanja hrane – pri čemu, kada zbog nagomilanih dugova dođe na udar izvršitelja, nema pravo na lični bankrot, socijalne karte i imovinski cenzus.

Među najvažnije probleme Efektiva je ubrojala: veliku sporost sudova kada postupaju po pravnim lekovima dužnika u izvršnom postupku, visoke iznose troškova postupka i nagrada za rad izvršitelja, kršenje načela srazmere uz generalno lošu zakonsku koncepciju i nedelotvornu zaštitu tog načela, svođenje nekretnine koja je izvršnom dužniku krov nad glavom na puki predmet izvršenja (što za posledicu ima guranje čitavih domaćinstava u beskućništvo), nepoštene zakonske odredbe i malverzacije kojima se drastično umanjuje vrednost nekretnina na javnim prodajamau izvršnom postupku, kao i izvršiteljske marifetluke poput naduvavanja nagrade i troškova izvršenja, zaobilaženja zabrane izvršenja na određenim stvarima i primanjima, i zaobilaženja odredbi o ograničenju izvršenja na plati/penziji.

Što se siromašnih izvršnih poverilaca tiče, istaknut je problem njihove obaveze da izvršiteljima plaćaju nimalo jeftine predujme, pri čemu naplata potraživanja nije zagarantovana, naročito onda kad je izvršni dužnik pravno lice u stečaju.

Bilo je reči i o sve učestalijim deložacijama, koje poslednjih godina uznemiravaju javnost, i korišćenju policije prilikom sprovođenja izvršenja, a dotaknuta je i pojava koja, sa jedne strane, nema direktne veze sa sprovođenjm izvršenja a sa druge strane bitno strane utiče na percepciju građana da je srpski sistem izvršenja nepravičan: zloupotreba dominantnog položaja na tržištu, koje se očitava u odbijanju toplana, EPS-a i preduzeća za objedinjenu naplatu da u celosti primene Zakon o zaštiti potrošača (krovni u ovoj oblasti od 2016. godine), i u favorizovanju derogiranih podzakonskih akata države i lokalne samouprave kojima se prava potrošača umanjuju (primer: Odluke jedinica lokalne samouprave o naplati tzv “dnevne karte” parking servisa). Usled takvog ponašanja, građani dolaze na udar pravnog voluntarizma i nepoštene poslovne prakse (neosnovana potraživanja za nepružene i/ili netražene usluge od opšteg ekonomskog interesa, naduvani računi) koja se efikasno „obezbeđuje“ prinudnom naplatom preko izvršitelja ali i odlukama jednog broja sudija u postupcima po prigovoru.

Ekspertima Evropske komisije je predočen i predlog izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji su u septembru 2018. zajednički sastavile Efektiva i Združena akcija Krov nad glavom i poslale ga Radnoj grupi Ministarstva pravde.